Broj za informacije o isplati naknada

Poštovani članovi DZNAP-a,

naša stručna služba, ZAMP, počela je pripremati isplatu autorskih naknada za 150 novinara s liste i glavarina koje pripadaju svim članovima.

Molimo vas za strpljenje: nakon što je održana Skupština, isplate će biti obavljene u idućim tjednima u sličnom roku kao i prošle godine.

Ima li netko od autora i članova društva pitanja u vezi s isplatom, može ih postaviti kolegama iz naše stručne službe u ZAMP-u, na broj telefona 01/6387-000