Članstvo

Članom Društva za zaštitu novinarskih prava može postati svaki novinar ispunjavanjem pristupnice kojom opunomoćuje  DZNAP da štiti njegova autorska novinarska prava. Ispunjenu pristupnicu isprintajte i pošaljite poštom na adresu DZNAP, Perkovčeva 2, 10 000 Zagreb. Molimo vas da pažljivo ispunite podatke o žiro računu (IBAN žiro računa) na koji će se isplaćivati autorske naknade. Pristupnica […]