Pravilnik za prijavljivanje projekata

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (dalje u tekstu: DZNAP) te članka 230. Zakona o autorskom i […]

Pravilnik o fondovima

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (dalje u tekstu: DZNAP) te članka 230. Zakona o autorskom i […]

DZNAP – Interni akti

Pregled ključnih dokumenata Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava: Statut Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (preuzmite kao PDF) Pravilnik o članstvu […]

Natječajna dokumentacija

Poziv na prijavu projekata za poticanje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj Pravilnik za prijavljivanje projekata DZNAP-a Prijava projekta (Word) Obrazac proračuna (Excel) […]