Statut

Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 7. svibnja 2022. godine, temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, i 98/19), a u skladu s člankom 20. ovog Statuta usvojila je novi

Pravilnik o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava, a u skladu s člankom 244. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14; 62/17; 111/21 dalje: ZAPSP) Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 7. svibnja 2022. godine, donijela je Pravilnik o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada.

Pravilnik o članstvu za fotoreportere

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava, a u skladu s člankom 167. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14; 62/17 dalje: ZAPSP) Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 7. Svibnja 2022. godine donijela je Pravilnik o članstvu za fotoreportere.

Pravilnik za prijavljivanje projekata

U sklopu svoga djelovanja Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava omogućava svojim članovima predlaganje projekata koji se financiraju iz Fonda za poticanje novinarskog autorskog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi. Prijava projekata regulirana je posebnim pravilnikom.

Pravilnik o fondovima

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (dalje u tekstu: DZNAP) te članka 230. Zakona o autorskom i srodnim pravima (NN 111/21; dalje u tekstu: ZAPSP) na sjednici održanoj 7. svibnja 2022. godine Skupština je donijela slijedeći Pravilnik o fondovima