Pravilnik o fondovima

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (u nastavku: DZNAP), te članka 159.c Zakona o autorskom i srodnim pravima (NN 167/03; 79/07; 80/11; 125/11; 141/13; 127/14; 62/17; dalje u tekstu: ZAPSP) na sjednici održanoj 3. ožujka 2018.  godine Skupština je donijela slijedeći PRAVILNIK O FONDOVIMA Članak 1.Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste […]

Ugovori s nakladnicima

DZNAP je sklopio niz ugovora o suradnji s nakladnicima u zaštiti autorskih prava. Novac prikupljen na tom temelju dijeli se tako da 50 posto pripada nakladnicima, a 50 posto novinarima-autorima. Nakladnici s kojima su sklopljeni ugovori o suradnji: Bjelovarski list Glas Koncila Glas Podravine Privredni vjesnik Index promocija Hrvatska radiotelevizija Radio 101 Hina Obiteljski radio/Antena […]

Statut

Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 17. studenoga 2018. godine, temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14), a u skladu sa člankom 41. ovog Statuta usvojila je STATUT DRUŠTVA ZA ZAŠTITU NOVINARSKIH AUTORSKIH PRAVA I. OPĆE ODREDBE Preambula Članak 1.Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (u daljnjem […]

Pravilnik o raspodjeli naplaćenih autorskih naknada

Na temelju članka 20. Statuta Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava, a u skladu sa člankom 167. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14; 62/17 dalje: ZAPSP) Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 3. ožujka 2018. godine, donijela je: P R A V […]

Politika privatnosti

Politika privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku. Podaci […]

Liste autora

Svake godine sastavlja se lista od 150 autora čije su tekstove press clipping agencije najčešće prodavale korisnicima. Tim autorima raspodjeljuje se 70 posto ukupno raspoloživih sredstava za autorske naknade. Liste autora iz ranijih godina možete pogledati ovdje: lista za 2011., lista za 2012., lista za 2013., lista za 2014., lista za 2015., lista za 2016., […]