Prvi broj DZNAP biltena

Drage kolege novinari, fotoreporteri, i ostali autori! Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava danas je izbacilo u orbitu svoj prvi Newsletter (poslan na mailove naših 500+ članova i dostupan je ovdje na web stranici DZNAP-a) i pridružilo se Linkedinu! Trudit ćemo se redovito vas informirati o novostima s područja intelektualnog vlasništva i zaštite naših autorskih […]

Tribina u HND-u: Direktiva EU otvara mogućnost za nove prihode izdavačima i novinarima na digitalnom tržištu

Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu EU-a izglasana je i objavljena u službenom glasilu EU-a. No, tek sad, u sljedeće dvije godine, kad istječe rok za implementaciju u nacionalno zakonodavstvo, slijedi borba za dio kolača u prihodu od reklama koji monopolističke internetske platforme zarađuju na autorskim sadržajima novinara i kreativnih i kulturnih industrija. […]

Održana 11. skupština DZNAP-a

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava održalo je 11. skupštinu, na kojoj je podnijelo izvještaj članstvu o aktivnostima u prošloj godini i prezentiralo plan rada za 2019. godinu. “Prošlu je godinu obilježilo nekoliko momenata, no najvažniji je svakako relicenciranje i u sklopu njega proširenje licence na kolektivnu zaštitu autorskih prava fotoreportera s kojima razvijamo tješnju […]

Lista 150 najprodavanih autora za 2018. godinu

Na temelju podataka što su ih dostavile press-clipping agencije s kojima DZNAP surađuje, sastavljena je lista 150 novinara/autora čije su tekstove agencije najčešće prodavale svojim korisnicima. Listu možete pročitati OVDJE

Utječu li objave stranih novinara na povećan dolazak turista u Hrvatsku

U Hrvatsku svake godine dolaze mnogi inozemni turistički novinari, blogeri, influenceri i slični pisci. Većini od njih put i smještaj plaća Hrvatska turistička zajednica. Može li se izmjeriti efekt njihova dolaska i članaka koje zatim objavljuju? U kompleksnom procesu odabira destinacije na koji utječe niz faktora, primjerice imidž destinacije, izvori informiranja, stanje ponude, ekonomski i […]

DZNAP sada štiti i kolektivna prava fotoreportera

Na 10. skupštini održanoj 17. studenoga prihvaćene su predložene izmjene Statuta, a sudionici Skupštine obaviješteni su o sadržaju licence koju je društvu dodijelio Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV). Rješenjem DZIV-a društvo je dobilo odobrenje za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora novinara koje uključuje pravo reproduciranja i distribucije novinarskih tekstova i fotografija te pravo […]

Godišnje izvješće o transparentnosti

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava objavilo je Godišnje izvješće o transparentnosti u skladu sa čl. 168 d Zakona o autorskim i srodnim pravima. Izvješće pročitajte OVDJE

Lažne vijesti: kako utječu na društvo i zašto ih internetski korisnici vole širiti

Lažne vijesti i zašto ih internetski korisnici vole širiti Društveni mediji i online platforme igraju važnu ulogu u ubrzavanju širenja lažnih vijesti i omoguću im golobalni doseg. Kako i zašto nastaju lažne vijesti, tko ih širi, tko im vjeruje i kako mogu utjecati na društvene i političke procese istražio je Gorden Knezović, u projektu koji […]

Automatizirano novinarstvo: novinari, izdavači, čitatelji, softver i autorska prava

Članice DZNAP-a Tanja Ivančić Belošević i Nataša Vlašić Smrekar istražile su pojavljuje li se automatizirano novinarstvo na hrvatskoj medijskoj sceni te koliko su novinari i drugi sudionici novinarskog tržišta upoznati s primjenom algoritama za proizvodnju vijesti u svijetu i što misle o tome. Planiraju li hrvatski izdavači razvoj automatiziranog novinarstva, pribojavaju li se novinari pojave […]