Image by Alexa from Pixabay

Liste autora

Svake godine sastavlja se lista 200 autora čije su tekstove press clipping agencije najčešće prodavale korisnicima. Tim autorima raspodjeljuje se 70 posto […]

AbsolutVision | Unsplash

Liste najprodavanijih autora

Prva na listi autora tiska i weba u 2023., prema podacima press clipping agencija, je kolegica Jagoda Marić s 11.353 prodana teksta, […]