Članstvo

Članom Društva za zaštitu novinarskih prava može postati svaki novinar ispunjavanjem pristupnice kojom opunomoćuje  DZNAP da štiti njegova autorska novinarska prava. 

Molimo vas da u Pristupnici pažljivo ispunite podatke o žiro računu (IBAN žiro računa) na koji će vam biti isplaćivane autorske naknade.

Pristupnica – punomoć

Otkaz zaštite