Članstvo

Članom Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava može postati svaki novinar, video-novinar ili fotoreporter ispunjavanjem pristupnice kojom opunomoćuje DZNAP da štiti njegova autorska novinarska prava. 

Molimo vas da u Pristupnici* pažljivo ispunite podatke o vašem uplatnom računu (IBAN žiro ili tekućeg računa) na koji će vam biti isplaćivane autorske naknade.


Izlazak iz sustava kolektivne zaštite

Članovi Društva mogu u svako vrijeme otkazati ovlaštenje za ostvarivanje svojih autorskih prava koje su povjerili DZNAP-u. Takav otkaz ovlaštenja može se dati uz otkazni rok koji ne može biti duži od šest mjeseci, s tim da taj rok počinje proizvoditi učinke od kraja kalendarske godine, osim ako DZNAP ne odluči drukčije. Svaki otkaz ovlaštenja ostvarivanja prava mora biti dan u pisanom obliku.

Nositelji prava iskorištavanja na novinarskim i/ili fotografskim autorskim djelima (npr. nakladnici), mogu otkazati ovlaštenje za ostvarivanje autorskih prava u ime tih novinara i/ili fotoreportera, uz predočenje valjane isprave kojim su ih novinari i/ili fotoreporteri opunomoćili na takvo postupanje. Zahtjevi se šalju na e-adrese: predsjednistvo@dznap.hr i tajnik@dznap.hr

 

 

*Pristupnica je u PDF formatu zapisa. Kako biste je mogli ispuniti, na svom računalu morate imati softver Acrobat Reader. Ako nemate tu besplatnu aplikaciju, preuzmite je s ove poveznice: https://get.adobe.com/uk/reader/ (maknite “kvačice” u optional offers “prozoru” koji će se prikazati u vašem internetskom pregledniku ako ne želite preuzeti i dodatni softver koji će vam tamo ponuditi). Nakon što ste instalirali Acrobat Reader, u njemu otvorite PDF datoteku naše pristupnice, koju ste preuzeli s ove stranice.