Članstvo

Članom Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava može postati svaki novinar, video-novinar ili fotoreporter ispunjavanjem pristupnice kojom opunomoćuje  DZNAP da štiti njegova autorska novinarska prava. 

Molimo vas da u Pristupnici pažljivo ispunite podatke o žiro računu (IBAN žiro računa) na koji će vam biti isplaćivane autorske naknade.

Pristupnica – punomoć za novinare
Pristupnica – punomoć za fotoreportereIzlazak iz sustava kolektivne zaštite

Članovi/ice Društva mogu u svako vrijeme otkazati ovlaštenje za ostvarivanje svojih autorskih prava koje su povjerili DZNAP-u. Takav otkaz ovlaštenja može se dati uz otkazni rok koji ne može biti duži od 6 mjeseci, s tim da isti počinje proizvoditi učinke od kraja kalendarske godine, osim ukoliko DZNAP ne odluči drukčije. Svaki otkaz ovlaštenja ostvarivanja prava mora biti dan u pisanom obliku.

Nositelji prava iskorištavanja na novinarskim i/ili fotografskim autorskim djelima (npr. nakladnici), mogu otkazati ovlaštenje za ostvarivanje autorskih prava u ime tih novinara i/ili fotoreportera, uz predočenje valjane isprave kojim su ih isti opunomoćili na takvo postupanje. Zahtjevi se šalju na mailove: predsjednistvo@dznap.hr ili tajnik@dznap.hr