Doneseni novi pravilnici iz područja autorskog i srodnih prava

U “Narodnim novinama” broj 38/2022 od 25. ožujka 2022. objavljen je Pravilnik o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava te Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava.

30. ožujka 2022. – Pravilnik o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava donesen je na temelju članka 238. stavka 11. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine” broj 111/2021), a njime se uređuju pravila o imenovanju članova Vijeća stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava (u daljnjem tekstu: Vijeće stručnjaka), o radu Vijeća stručnjaka te visini naknade za sudjelovanje u radu Vijeća stručnjaka.

Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava donesen je na temelju članka 224. stavka 14. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, a njime se pobliže uređuju pitanja postupka izdavanja odobrenja, sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava te popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev, izvješćivanje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) od strane neovisnih upravljačkih subjekata sa sjedištem ili poslovnim nastanom u drugoj državi članici Europske unije o namjeri obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava u Republici Hrvatskoj te evidencije Zavoda koje se vode u području kolektivnog ostvarivanja prava.

Pravilnici su stupili na snagu 2. travnja 2022. godine

(Izvor: www. dziv.hr)


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)