DZNAP sada štiti i kolektivna prava fotoreportera

Na 10. skupštini održanoj 17. studenoga prihvaćene su predložene izmjene Statuta, a sudionici Skupštine obaviješteni su o sadržaju licence koju je društvu dodijelio Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV).
Rješenjem DZIV-a društvo je dobilo odobrenje za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora novinara koje uključuje pravo reproduciranja i distribucije novinarskih tekstova i fotografija te pravo javnog priopćavanja koje uključuje stavljanje na raspolaganje javnosti novinarskih tekstova i fotografija.
U skladu s time DZNAP će, uz popis 150 autora – novinara čije su tekstove najčešće prodavale press clipping agencije, formirati i listu fotoreportera čije su se fotografije najviše prenosile u prethodnoj godini.
„Smatramo da su kolege fotoreporteri dosad nepravedno izostavljeni iz raspodjele prihoda od press clippping agencija, s obzirom da su njihove fotografije sastavni dio ‘paketa’ u kojem fotografija i tekst čine jednu cjelinu. Proširenjem licence, čiji smo postupak pokrenuli početkom godine, oni konačno participiraju u prihodu kojem doprinose“, istaknula je predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner. Skupština je izglasala i prijedlog da se u Statutu izrijekom navedu i video novinari kao posebna kategorija.
Kolektivnom zaštitom fotoreportera i video novinara te njihovih autorskih prava ni na koji se način ne ulazi u prostor zaštite njihovih individualnih prava, koji oni i dalje uživaju u potpunosti.