IFRRO podržava hrvatske autore i izdavače pozivajući da se u Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima uvrste pravične naknade za autorska prava u prekograničnoj i internetskoj nastavi

Premda Direktiva predviđa da države članice uvedu naknadu za autore i izdavače, Hrvatska to u novom zakonskom prijedlogu nije učinila

Caroline Morgan, direktorica i glavna tajnica IFRRO-a –  Međunarodnog udruženja organizacija za kolektivnu zaštitu prava autora i nakladnika.

Zagreb, 9. rujna 2021. –  IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations), krovno međunarodno udruženje organizacija za kolektivnu zaštitu prava autora i nakladnika, uputilo je pismo na ključne adrese koje odlučuju o donošenju Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP) u Hrvatskoj, izražavajući zabrinutost oko implementacije Članka 5. Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu EU. Posrijedi je članak koji predviđa mogućnost monetizacije autorskih prava za autorska djela korištena u digitalnoj i prekograničnoj nastavi.

Pišemo vam jer je implementacija Članka 5. Direktive u nacrt ZAPSP-a (Članak 199.) izazvala našu zabrinutost s obzirom da predlaže da se od implementacije Članka 5. izuzmu „primjeri u nastavi“ bez ikakve naplate ili pravične naknade za nositelje prava za korištenje njihovih djela i drugih predmeta zaštite u digitalnim i prekograničnim nastavnim aktivnostima – stoji u pismu koje potpisuje direktorica i glavna tajnica IFRRO-a Caroline Morgan.

Čelnica IFRRO-a istaknula je da Članak 5. snažno utječe na autore i izdavače, jer su pisani obrazovni materijali značajan dio izdavačkog tržišta, a to su istodobno i izvori koje učitelji i učenici najčešće kopiraju. IFRRO smatra da je mehanizam za poticanje razvoja rješenja za kolektivno licenciranje u obrazovnom sektoru ključan kako bi podržala održivost lokalnog izdavačkog sektora.

IFRRO je stoga vrlo zabrinut što Članak 199. nacrta ZAPSP-a trenutačno ne predviđa mehanizam koji će očuvati i promicati sustave licenciranja između korisnika i organizacija za kolektivnu zaštitu autora i izdavača. Takvi sustavi već su dugo uspostavljeni u mnogim europskim zemljama i pokazali su se kao fleksibilna rješenja za korisnike, uključujući i prekogranične, u prilagodbi nove digitalne primjene. Važno je da ugovori o licenciranju, koji pružaju pravnu sigurnost obrazovnim ustanovama i omogućavaju studentima pristup kvalitetnim, inovativnim sadržajima, budu predviđeni u novom Zakonu. Takvo licenciranje osiguralo bi da nositelji prava primaju poštenu naknadu – upozorila je Caroline Morgan.

IFRRO smatra da je od fundamentalne važnosti izbjeći situaciju u kojoj se ne primjenjuju niti opcija licenciranja ni odredba o naknadi prema Članku 5. Direktive, jer bi to bilo izuzetno štetno, kako za studente, tako i za autore i izdavače. Ključno je, smatraju, prilagoditi provedbu Članka 5. Direktive u ZAPSP-u na način da se izuzetak od Članka 5. primjenjuje samo u slučajevima kada nema dostupnih licenci te da u slučajevima u kojima se iznimka ipak primjenjuje, postoji odredba o pravičnoj naknadi za autore i izdavače.

Prema pravu EU-a i međunarodnom pravu, iznimke i ograničenja trebala bi se primjenjivati ​​samo u određenim posebnim slučajevima koji nisu u suprotnosti s normalnim iskorištavanjem djela ili ostalih predmeta zaštite i ne čine nerazumnu štetu legitimnim interesima nositelja prava. Bez jasnih granica, implementacija Članka 5. mogla bi dovesti do zloupotrebe, pri čemu bi se proširilo kopiranje autorskih djela – zabrinuti su u međunarodnoj organizaciji za zaštitu kolektivnih autorskih prava.

IFRRO zakonodavcu preporučuje i uvođenje precizne definicije „sigurnog elektroničkog okruženja“ kako bi se izbjegla uporaba na određenim društvenim mrežama ili aplikacijama za razmjenu poruka koje riskiraju prenošenje na otvoreni internet. To je, kažu, osobito važno u svjetlu zabrinjavajućeg porasta neovlaštenog širenja obrazovnih sadržaja putem aplikacija za razmjenu poruka.

Premda Direktiva predviđa da države članice uvedu pravičnu naknadu za korištenje autorskih djela u digitalnoj i prekograničnoj nastavi, Hrvatska to u novom zakonskom prijedlogu nije učinila, na štetu, i autora, i nakladnika. Kao krovna organizacija koja u svom članstvu ima kolektivne organizacije koje zastupaju i autore i izdavače IFRRO se zauzeo da zakonodavcima ukaže na potencijalne posljedice i štetu – prokomentirala je Valentina Wiesner, predsjednica Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava koje je u procesu pristupanja u članstvo IFRRO-a.

IFRRO podržava hrvatske autore i izdavače pozivajući da se u Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima uvrste pravične naknade za autorska prava u prekograničnoj i internetskoj nastavi

Valentina Wiesner, predsjednica Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava. Fotografija: Sandra Simunovic/PIXSELL

Više o IFRRO-u: International Federation of Reproduction Rights Organisations je međunarodno udruženje nacionalnih organizacija za kolektivnu zaštitu autorskih prava autora i nakladnika. Ima 158 društava članica iz 85 zemalja, a u procesu učlanjenja je i hrvatski DZNAP. Članovi IFRRO-a godišnje od monetizacije autorskih prava kroz naknade prikupe oko milijardu eura.


Više o DZNAP-u: Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava osnovano je u studenom 2007. radi kolektivne zaštite novinarskih autorskih prava. Ciljevi društva su okupljanje novinara – autora, zaštita novinarskih autorskih prava, ostvarivanje zajedničkih profesionalnih interesa te unapređenje društvenog i materijalnog položaja novinara. Predsjednica DZNAP-a je Valentina Wiesner, a glavni tajnik Gorden Knezović.


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)