Izborna skupština 2024. – kandidati za Predsjedništvo DZNAP-a – Marina Karlović Sabolić

Tijekom nadolazeće Skupštine DZNAP-a, koja će biti održana u prostorijama Hrvatskog novinarskog društva u Zagrebu u subotu, 3. veljače 2024. godine, trebamo izabrati nove članove predsjedništva i nadzornog odbora udruge.

U nizu objava predstavit ćemo kandidate za ova tijela, redom kako su stizale prijave.

Marina Karlović Sabolić

U proteklom mandatu kao članica Predsjedništva zalagala sam se za:

● Potpuno ispravne i do u decimalu točne liste autora s najviše prodanih članaka i priloga;
● Isplatu pravičnog obeštećenja autorima koji su zakinuti krivo zbrojenim listama DZNAP-a 2020. i 2021. godine;
● Upoznavanje Predsjedništva i članova Društva s punom istinom o krivim listama za 2020. i 2021. godinu;
● Aktivniju ulogu Predsjedništva DZNAP-a u pronalasku autora koji nisu naši članovi, a kojima je trebala biti isplaćena autorska naknada, kako njihov novac ne bi otišao u zastaru;
● Provedbu kampanje koja će potaknuti nakladnike da potpisuju novinare pri prenošenju njihovih autorskih djela u drugim medijima;
● Poštivanje Statuta DZNAP-a i ostalih općih akata Društva;
● Iskren, pošten i otvoren odnos prema članovima DZNAP-a.

Pritom sam se vodila mišlju da DZNAP treba ostati uzorna profesionalna udruga koja će prije svega i bez ikakvog ostatka štititi novinarska autorska prava, koja će biti na ponos svih svojih članova i u kojoj neće biti mjesta ni za čije osobne probitke.

S tim u vidu smatram da bi naše Društvo u idućem mandatu trebalo okrenuti novu stranicu i napraviti značajniji iskorak u sljedećim poljima:

● Što ranijom isplatom autorskih naknada, kako bi novinari i fotoreporteri svoj novac dobili što je prije moguće;
● Točnim i vjerodostojnim listama autora s najviše prodanih tekstova i priloga, kao i mogućnosti da svaki autor dobije uvid u broj svojih prodanih tekstova i priloga, bez obzira je li na DZNAP-ovim listama ili nije;
● Postupnom proširenju broja autora na listama s najviše prodanih tekstova i priloga;
● Reformi dosadašnjeg upravljačkog modela DZNAP-a;
● Smanjenju troškova rada Društva, kako taj iznos ne bi bio veći od iznosa novinarskih autorskih naknada koje Društvo dijeli autorima;
● Povećanju transparentnosti poslovanja Društva – rad DZNAP-a financira se iz naknada koje zarade naši članovi, pa je u redu da članovi u svakom trenutku mogu vidjeti koliko novaca Predsjedništvo DZNAP-a troši za svoj rad;
● Pravednom dogovoru s nakladnicima oko udjela u naknadama za autorska prava na velikim internetskim platformama (Google, Facebook, You Tube…);
● Pokretanju akcije za potpisivanje autora u njihovim matičnim redakcijama, kao i pri prenošenju njihovih tekstova u drugim medijima;
● Aktivniji odnos Predsjedništva DZNAP-a prema pitanjima koje nam upute i problemima na koja nas upozore članovi Društva.

Na tim sam poljima uz vašu podršku u iduće četiri godine spremna raditi na dobrobit Društva i svih naših članova.

Novinarstvom se bavim od 1991. godine. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu završila sam 1995. godine. Objavljujem tekstove iz unutarnje i vanjske politike. Autorica sam serije reportaža iz zemalja bivšeg Istočnog bloka „Moć slobode – 30. godina od pada Berlinskog zida“ koju je objavila Slobodna Dalmacija, kao i knjige „Milanović: mladić koji je obećavao“ koja je u izdanju izdanju Profila objavljena 2015.godine.

Članica sam HND-a i Sindikata novinara Hrvatske.

Udana sam i imam tri sina.

Kandidatura: Marina Karlović Sabolić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)