O nama

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava osnovano je u studenom 2007. radi kolektivne zaštite novinarskih autorskih prava.

Ciljevi društva su okupljanje novinara-autora, zaštita novinarskih autorskih prava, ostvarivanje zajedničkih profesionalnih interesa te unapređenje društvenog i materijalnog položaja novinara i fotoreportera.

Sukladno zakonu o udrugama i zakonu o autorskom i srodnim pravima, društvo obavlja djelatnost strukovne udruge ili ugovorom povjerava pojedine poslove zaštite autorskih prava specijaliziranim agencijama za zaštitu autorskih prava.

Na zahtjev pojedinih autora društvo može organizirati i zaštitu pojedinačnih novinarskih autorskih prava, osobito na praćenju neovlaštenog umnožavanja i distribucije novinarskih autorskih priloga.

Sredstva za raspodjelu naknada za novinarska autorska prava prikupljaju se od press clipping agencija koje njihovim korisnicima dostavljaju novinske članke i sadržaje drugih medijskih objava. Dio novca od prihoda koje na taj način ostvaruju press clipping agencije, pripada nositeljima autorskih prava – novinarima i nakladnicima.

Predsjednica DZNAP-a je Valentina Wiesner,
a glavni tajnik Saša Paparella.

Uz njih u Predsjedništvu koje upravlja radom društva su:
Marina Karlović Sabolić, Renata Labaš, Daniel Kasap, Tomislav Krišto, Danijel Lijović,
Zvonko Pavić, Goran Penić, Sanjin Strukić i Miroslav Wranka.

Nadzorni odbor:
Ivan Pandžić, Ljerka Bratonja Martinović, Marinko Petković

DZNAP ima ugovor o uzajamnom zastupanju s društvom ANA,
Avtorska novinarska agencija, Wolfova 8, Ljubljana, Slovenija.

DZNAP je član Međunarodnog saveza organizacija za kolektivnu zaštitu prava autora i nakladnika
IFRRO ( International Federation of Reproduction Rights Organisations )

DZNAP je član i AREG-a (Authors’ Rights Experts Group),
ekspertne grupe za autorska prava Europske federacije novinara (EFJ).


DZNAP

Registarski broj : 21006063

OIB : 98506485179

IBAN: HR46 2360000 1102219660 (1102219660)