O nama

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava osnovano je u studenom 2007. radi kolektivne zaštite novinarskih autorskih prava.

Ciljevi društva su okupljanje novinara-autora, zaštita novinarskih autorskih prava, ostvarivanje zajedničkih profesionalnih interesa te unapređenje društvenog i materijalnog položaja novinara.

Sukladno zakonu o udrugama i zakonu o autorskom i srodnim pravima, društvo obavlja djelatnost strukovne udruge ili ugovorom povjerava pojedine poslove zaštite autorskih prava specijaliziranim agencijama za zaštitu autorskih prava.

Na zahtjev pojedinih autora društvo može organizirati i zaštitu pojedinačnih novinarskih autorskih prava, osobito na praćenju neovlaštenog umnožavanja i distribucije novinarskih autorskih priloga.

Sredstva za raspodjelu naknada za novinarska autorska prava prikupljaju se od press clipping agencija koje njihovim korisnicima dostavljaju novinske članke i sadržaje drugih medijskih objava. Dio novca od prihoda koje na taj način ostvaruju press clipping agencije, pripada nositeljima autorskih prava – novinarima i nakladnicima.

Predsjednica DZNAP-a je Valentina Wiesner, a glavni tajnik Gorden Knezović. Uz njih u Predsjedništvu koje upravlja radom društva su i Mario Ćužić, Renata Labaš, Marina Karlović Sabolić, Igor Škevin, Daniel Kasap, Danijel Lijović, Miroslav Wranka i Zvonko Pavić.

Nadzorni odbor: Ivan Pandžić, Ljerka Bratonja Martinović, Marinko Petković

DZNAP ima ugovor o uzajamnom zastupanju s društvom ANA, Avtorska novinarska agencija, Wolfova 8, Ljubljana, Slovenija.