Obavijest korisnicima novinarskih autorskih djela

Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima prije početka korištenja predmeta zaštite, pravna odnosno fizička osoba dužna je podnijeti zahtjev za odobrenje korištenja određene vrste predmeta zaštite udruzi za kolektivno ostvarivanje prava novinara u pogledu njihovih autorskih djela (DZNAP).

DZNAP temeljem Odobrenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, klase: UP/I-612-01/2008-010/0018, ur.broja: 559-02/1-11/011, kolektivno ostvaruje prava autora novinara u pogledu njihovih autorskih djela.

Temeljem članka 158. stavak 2. i 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te slijedom sklopljenog Ugovora o poslovnoj suradnji,  DZNAP je ovlastio HDS ZAMP da u njegovo ime i za njegov račun obavlja poslove davanja odobrenja za korištenje predmeta zaštite pri javnom priopćavanju te reproduciranju i distribuciji novinarskih tekstova.

Slijedom navedenog, sve upute o načinu ishođenja odobrenja za korištenje autorskih novinarskih djela, kao i potrebne obrasce u elektroničkom obliku možete pronaći na internetskim stranicama HDS ZAMP-a:

http://www.zamp.hr/korisnici/tarife-i-obrasci/pregled

Zahtjev za sklapanje ugovora za novinarska djela

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima obratite se tajniku DZNAP-a.