Poziv nakladnicima na sklapanje ugovora o suradnji da im naknade ne odu u zastaru

Digital Buggu / Pexels

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) poziva nakladnike s liste da nam se jave kako bismo potpisali ugovor o suradnji, jer DZNAP temeljem Rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo od 19. listopada 2018. i 20. listopada 2022. obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava novinara i fotoreportera u pogledu njihovih autorskih djela kada se ista od strane korisnika reproduciraju, distribuiraju ili stavljaju na raspolaganje javnosti.

DZNAP temeljem navedenog odobrenja prikuplja autorske naknade od press clipping agencija koje posluju na teritoriju Republike Hrvatske, a naknade dijeli sukladno propisanom u članku 168. st. 2., a u svezi s čl. 222. ZAPSP-a, na način da DZNAP 50 posto naknade koju prikupi od agencija s osnove korištenja autorskih djela iz nakladnikovih izdanja isplaćuje nakladniku, a 50 posto autorima.

Nakladnicima koji nemaju s DZNAP-om potpisan ugovor o suradnji, tako prikupljena sredstva, nakon tri godine čuvanja idu u zastaru.

Popis nakladnika možete naći ovdje.

Javiti se možete na e-adresu tajnik@dznap.hr ili na broj 091 6300 442.

Foto: Digital Buggu / Pexels

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)