Prijavite projekt kojim ćete sudjelovati u poticanju novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj!

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) drugu godinu zaredom objavljuje Poziv za prijavu projekata za poticanje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj. Autorima projekata ove je godine na raspolaganju ukupno 15.000 eura, a pojedinačni projekti financirat će se u iznosu od 400 do 3000 eura. Poziv na natječaj DZNAP-a raspisan je 20. siječnja 2023. i traje do 1. studenoga 2023. godine. Na Poziv se mogu javiti članovi DZNAP-a koji djeluju u skladu sa Statutom i Etičkim kodeksom s projektima kojima se promiču i štite novinarska autorska prava, a visina potpore ovisit će o veličini i zahtjevnosti projekta.

Projekti koje će financirati DZNAP iz svojeg Fonda za poticanje autorskog stvaralaštva (Puni naziv Fond za poticanje novinarskog autorskog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi: publicističkog, dokumentarističkog, umjetničkog i kulturnog) mogu, između ostalog, uključivati i pripremu te izradu autorskih tekstova koji tematiziraju područje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj kao i ostale značajne društvene, gospodarske i političke teme koje do sada u medijima nisu bile dovoljno ili adekvatno obrađene, potom provedbu nezavisnih istraživanja vezanih uz novinarska autorska prava ili neko drugo područje od stručnog i profesionalnog značaja za novinare u Hrvatskoj, provedbu javnih kampanja usmjerenih na promociju novinarskih autorskih prava u javnosti, provedbu edukacija za novinare i urednike o novinarskim autorskim pravima te izradu tehnoloških rješenja koja će unaprijediti profesionalne standarde i olakšati novinarima njihov svakodnevni rad. U skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, godišnje u tu svrhu DZNAP može izdvojiti najviše deset posto svojih prihoda od naknada prikupljenih od prava reproduciranja i distribucije autorskih djela te dodatnih tri posto za zaštitu od piratstva i krivotvorenja autorskih djela.

Datum objave poziva: 20. 1. 2023.

Trajanje poziva: 20. 1. 2023. – 1. 11. 2023. godine

Iznos financijske podrške: 400 – 3.000 eura

Stopa financiranja: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Ukupni raspoloživi iznos podrške: 15.000 eura

Trajanje provedbe projekta: od 1 do 11 mjeseci

Ovim Pozivom bit će podržani projekti usmjereni na:

 • promicanje i zaštitu novinarskih autorskih prava
 • poticanje novinarske kreativnosti i vrednovanja novinarskog autorskog rada
 • unapređivanje društvenog i materijalnog položaja novinara

 

Tko se može prijaviti na Poziv?

 • članovi Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava koji djeluju u skladu sa Statutom i Etičkim kodeksom DZNAP-a

 

Neke od mogućih aktivnosti tijekom provedbe projekta:

 • priprema i izrada autorskih tekstova koji tematiziraju područje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj
 • priprema i izrada autorskih tekstova koji obrađuju ostale značajne društvene, gospodarske i političke teme koje do sada u medijima nisu bile dovoljno ili adekvatno obrađene, a bitne su za novinarski rad
 • provedba nezavisnih istraživanja vezanih uz novinarska autorska prava
 • provedba nezavisnih istraživanja vezanih za neko drugo područje od stručnog i profesionalnog značaja za novinare u Hrvatskoj
 • provedba javnih kampanja usmjerenih na promociju novinarskih autorskih prava u javnosti
 • provedba edukacija za novinare i urednike o novinarskim autorskim pravima
 • izrada tehnoloških rješenja koja će unaprijediti profesionalne standarde i olakšati novinarima njihov svakodnevni rad

 

Svaki prijavitelj može prijaviti više projekata na oglašeni natječaj, no samo za jedan može dobiti potporu. Ako je već dobio potporu za jedan projekt, ne može dobiti potporu za drugi projekt u razdoblju oglašenog natječaja na ovaj Poziv.

Usklađenost projekta s ovim Pozivom ocjenjuje posebno Povjerenstvo koje imenuje Predsjedništvo DZNAP-a. Svaki projektni prijedlog boduje se u skladu s Tablicom o bodovanju projekata DZNAP-a.

O odobrenju projekata odlučuje Predsjedništvo DZNAP-a. Predsjedništvo može zatražiti  prezentaciju projekta na jednoj od sjednica Predsjedništva, a po potrebi može zatražiti dopunu ili doradu prijave projekta, kao i završnog prijedloga projekta.

U roku ne kasnijem od sedam dana nakon odobrenja autor odobrenog projekta s DZNAP-om potpisuje ugovor o financiranju u kojemu su navedena sva njegova prava i obveze, kao i rokovi u kojima treba završiti projekt. Pedeset posto odobrenih sredstava autoru projekta isplaćuje se u roku od deset dana od potpisivanja ugovora o financiranju. Preostalih pedeset posto isplaćuje se u roku od deset dana nakon odobravanja završenog projekta od strane Predsjedništva. Ako se projekt ne završi u godini za koju su sredstva dodijeljena, kao i u slučaju da korisnik ne dostavi izvještaj o ostvarenom projektu i utrošenim sredstvima, cjelokupni iznos dobivenih sredstava primljenih s te osnove korisnik će vratiti u najkraćem roku na  žiro račun DZNAP-a.

Svi realizirani projekti ili njihov sažetak objavljuju se na web stranici DZNAP-a, a po potrebi i na društvenim mrežama i u široj javnosti.

 

Natječajna dokumentacija za Poziv dostupna je OVDJE.


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)