Procjena provedbe EU Kodeksa ponašanja prema dezinformacijama

Početkom svibnja objavljena je studija koja analizira kako internetske platforme primjenjuju europski Kodeks borbe protiv dezinformacija, SMART 2019/0041, koji je Europska komisija uvela još u listopadu 2018. godine u kontekstu priprema za izbore za Parlament, koji su održani prije točno godinu dana.

Navedeno istraživanje uočilo je brojne nedostatke u borbi protiv dezinformacija u prvoj godini primjene Kodeksa (od listopada 2018. do listopada 2019.) te, kako bi se tim nedostacima doskočilo, preporučuje uspostavljanje sporazuma između izvršnih vlasti zemalja članica i internetskih platformi, na način da se uvedu korektivni mehanizmi u slučaju nepoštivanja ili nedovoljne provedbe pravila definiranih kodeksom.

U studiji se još navodi kako je Kodeks uspostavio zajednički okvir za borbu protiv dezinformacija u online prostoru te da treba osnažiti njegovu provedbu i pojačati nadzor njegove provedbe.

Studija se usredotočila na trinaest zemalja potpisnica Kodeksa, a analizirala je standardne uvjete pružanja usluge i posebne politike i alate koje su internetske platforme (uključujući Facebook, Google i Twitter) usvojile za provedbu preuzetih obveza iz Kodeksa u prvoj godini njegove primjene.