Prvi sastanak Radne skupine za izradu prijedloga novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Početkom studenog u Ministarstvu gospodarstva održan je prvi sastanak Radne skupine za izradu prijedloga novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (ZAPSP) na kojem je sudjelovao i tim Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava.

Riječ je o projektu prilagođavanja sada važećeg Zakona o autorskom pravu, europskoj Direktivi o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu. Mijenjati će se samo ono što nije zadano međunarodnim pravnim okvirima i prihvaćenim standardima – dakle samo ona područja koja se trebaju prilagoditi nacionalnim, specifičnim potrebama manjih država i manjih medijskih ekosustava u EU.

Djelovanje radne skupine, čiji je DZNAP član, koja priprema prijedlog novog hrvatskog Zakona o autorskom pravu, bit će usmjereno na postizanje najboljeg mogućeg balansa između zaštite kulturnih i kreativnih industrija s jedne strane i zaštite drugih interesa – interesa korisnika kojima treba osigurati pristup autorskim sadržajima.

Direktiva 2019/790 o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu uređuje pravni okvir kojim bi se trebalo premostiti jaz na digitalnom tržištu između onoga što zarađuju platforme (Google, Facebook, YouTube, itd) i onoga što uspiju zaraditi nositelji autorskog prava, među kojima su i novinari.

Osim tog pitanja, Direktiva uvodi i jedno potpuno novo pravo – pravo medijskih izdavača. To je vrlo osjetljivo pitanje i reperkusije tog članka u nekim zemljama EU su dalekosežne. Francuska prednjači u idejama kako to novo pravo implementirati. Mi moramo paziti da definirajući ta prava zaštitimo medijsku raznolikost i profesionalno novinarstvo.

Tu ćemo samo navesti kako je smisao članka 17, oko kojeg su se dosta lomila koplja, u promjeni paradigme odgovornosti – ideja je osigurati efikasnu zaštitu kulturnih i kreativnih industrija te premostiti vrijednosni jaz na način da se osigura nositeljima prava da dobiju pravičnu naknadu i da mogu kontrolirati korištenje svojih sadržaja pri čemu treba izbalansirati odnose svih dionika.

DZNAP-ov tim je poslao svoje prijedloge poboljšanja određenih odredaba u Zakonu o autorskom pravu.

Posebnu pozornost usmjerili smo na područja kao što su rudarenje teksta i podataka, naknada novinarima – autorima i izvođačima, rad press clipping agencija, ograničavanje startup tvrtki u njihovu korištenju naših sadržaja kao izvora koji oni obrađuju u cilju provedbe svog poslovnog modela, itd.

Riječ je o vrlo opsežnom propisu kojeg treba izraditi što je brže moguće – Zakon o autorskim i srodnim pravima treba biti donesen prije kraja mandata ove Vlade i saziva Sabora. Usuglašeni tekst Zakona treba biti definiran prije nove 2020. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)