Svjetski dan knjige i autorskih prava – obilježen i borbom novinara za pravednu raspodjelu prihoda od internetskih platformi

Međunarodna i Europska novinarska federacija (IFJ/EFJ) pozivaju vlade i civilno društvo da se suprotstave želji globalnih internetskih platformi za kontrolom informacija i osiguraju novinarima pošten udio od prihoda koji tehnološke korporacije stječu uporabom njihovih autorskih djela

23. travnja 2022. – Danas obilježavamo Svjetski dan knjige i autorskih prava, a ove godine taj dan je u fokusu sukoba između autora i internetskih tvrtki oko naplate korištenja njihovog rada. Međunarodna i Europska federacija (IFJ/EFJ) novinarskih udruga, upozoravaju na problematičnost poslovnih modela velikih tehnoloških korporacija, tvrtki kao što su Facebook (Meta) i Google (Alphabet), koje žele kontrolirati globalni tijek informacija i koje stječu velike prihode od uporabe novinarskih i drugih autorskih djela.

Facebook i Google monopolizirali su svjetsko tržište oglašavanja i nanijeli pustoš financijskim temeljima neovisnog izvještavanja vijesti

Međunarodna i Europska federacija novinarskih udruga pozivaju vlade svih zemalja svijeta i Europe da se suprotstave zlouporabi internetskih giganata i osiguraju novinarima udio u prihodima koji tehnološke korporacije stječu uporabom njihovih autorskih djela. “Facebook i Google monopolizirali su svjetsko tržište oglašavanja i nanijeli pustoš financijskim temeljima neovisnog izvještavanja vijesti”, kažu federacije.

U većem dijelu svijeta prava autora štite se zakonodavstvom o zaštiti autorskih prava, a ta prava su temeljena prava pojedinca – kreativca. Međutim, 2019. godine Europska unija je, prihvaćanjem nove Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu, medijskim nakladnicima zajamčila tzv. “srodno pravo”, kojim mogu sva autorska djela koja su nastala radom njihovih zaposlenika, dalje koristiti za svoj račun.

Međunarodna i Europska federacija novinarskih udruga predlažu da novinari dobiju jasno definiran minimalni postotak od prihoda koje medijski nakladnici stječu od internetskih platformi

Problem s tom odredbom je što nije dovoljno precizna. Međunarodna i Europska federacija novinarskih udruga predlažu da novinari dobiju jasno definiran minimalni postotak od prihoda koje medijski nakladnici stječu od internetskih platformi, a taj prihod bi se novinarima trebao distribuirati putem njihovih nacionalnih kolektivnih organizacija za zaštitu autorskih prava. U Hrvatskoj, to je DZNAP – Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava.  EU Direktiva, a i hrvatski Zakon o autorskom i srodnim pravima sadrže tek opću odredbu o “pravičnoj i primjerenoj” naknadi novinarima.

Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu još nije uvedena u zakonodavstva svih članica EU. Hrvatska ju je implementirala u svoj Zakon o autorskom pravu u listopadu prošle godine, no dosta “kreativno” i uglavnom na štetu svih vrsta autora i posebno na štetu novinara.

Štoviše, u nekoliko EU zemalja Google se jako trudi izbjeći zakonsku obavezu plaćanja naknade novinarima sklapanjem “paket aranžmana” s medijskim nakladnicima, u kojima plaćanje naknada novinarima prepušta tim tvrtkama da to rade prema svom nahođenju – u okviru ugovora o korištenju Googelova proizvoda “News Showcase.”

Hrvatska je implementirala EU Direktivu u svoj Zakon o autorskom pravu još u listopadu prošle godine, no dosta “kreativno” i uglavnom na štetu svih vrsta autora i posebno na štetu novinara.

U anglosaksonskom pravu, autorsko pravo je oblik prava vlasništva, pa se smatra da vlasništvo nad autorskim radom koji je proizveo autor stalno zaposlen kod nekog medijskog poslodavca – pripada tom poslodavcu, a ne ljudskom biću koje je stvorilo taj rad.

Australija je pokušala tome doskočiti donošenjem zakona koji kaže da se prema internetskim platformama treba postupati u skladu sa zakonima o tržišnom natjecanju, a ne na temelju zakona o autorskom pravu i intelektualnom vlasništvu. Drugim riječima, australski zakon dopušta medijskim nakladnicima da se dogovore s internetskim platformama, štoviše, kažnjava nepostojanje takvih sporazuma, no, ni taj zakon ne kaže ništa o pravednoj naknadi novinarima – čak ni o naknadi slobodnim novinarima koji zadržavaju autorsko pravo nad svojim radom. I u Australiji je prihod koji se prikuplja od internetskih platformi zamagljen spajanjem iznosa koji nakladnici dobivaju od Googleove News Showcase usluge s prihodom od reprodukcije članaka u internetskim tražilicama i na društvenim mrežama.

Takav zakon nedavno je donesen i u Kanadi. Ni tamo nema ni riječi o tome da se s novinarima dijeli prihod koji dolazi od internetskih platformi. Sličan zakon, od prošle godine, postoji i u Sjedinjenim državama.

Glavni tajnik Međunarodne federacije novinarskih udruga, Anthony Bellanger, povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava izjavio je: “Novinari trebaju biti nagrađeni za usluge koje pružaju društvenoj zajednici. Stanovnici svijeta neće imati nikakve koristi od nezavisnog i profesionalnog novinarstva, ako novinari ne budu mogli ostvariti pristojnu, nezavisnu profesionalnu egzistenciju“.

Glavni tajnik Europske federacije novinara, Ricardo Gutierres, izjavio je kako je “krajnje vrijeme da sve zemlje članice Europske unije unesu u svoja zakonodavstva Direktivu o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu – to tako da u njima bude jasno naznačena odredba prema kojoj se novinare pravedno nagrađuje za njihov rad.”

Obje novinarske federacije pozivaju vlade da preuzmu pristup Europske unije, koji obećava novinarima pošten udio u prihodu koji će medijski nakladnici prikupljati od internetskih divova.


..

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)