Statut

Skupština Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava na svojoj sjednici održanoj 7. svibnja 2022. godine, temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, i 98/19), a u skladu s člankom 20. ovog Statuta usvojila je novi