TAKO TO RADE BRITANCI

Sa Brexitom neće sve stati, bar kad je o novinarskim i nakladničkim pravima riječ.