DZNAP primljen u IFRRO

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) primljeno je u članstvo Međunarodnog saveza organizacija za kolektivnu zaštitu prava autora i nakladnika