Etički kodeks DZNAP-a

Temeljem odluke Predsjedništva DZNAP-a na sjednici Skupštine održanoj 30. kolovoza 2021.
donesen je Etički kodeks Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP)