Izvješće ovlaštenog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem

Izvješće ovlaštenog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem o poslovaju Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava izrađeno na temelju postupaka provjere računovodstvenih podataka uključenih u godišnje izvješće o transparentnosti za godinu 2020.