Vojvotkinja i autorsko pravo

Reproduciranje velikih dijelova autorskog djela u komercijalne svrhe prilično je teško braniti pozivanjem na pošteno postupanje u interesu javnosti.