Francuski pritisak na Google

Francuska državna agencija za zaštitu tržišne konkurentnosti, Autorite del concurrence, uvela je privremene mjere zaštite medija u toj zemlji