Sloboda prenošenja panorame

Sloboda prenošenja panorame jedan je od izuzetaka u autorskom pravu, kad su u pitanju fotografije koje prikazuju neki javni prostor.