Rasprava o promijenjenom kontekstu rada DZNAP-a

Posebna točka dnevnog reda na Skupštini koju ćemo održati 15. svibnja, biti će i rasprava o promijenjenom kontekstu koji nastaje donošenjem novog Zakona o autorskom i srodnim pravima (posebno čl. 162), koji suštinski mijenja položaj naše udruge na “tržištu” zaštite kolektivnih autorskih prava.

Prijedlog Zakona o autorskom pravu mora na ozbiljnu doradu!

U Saboru je održana prva rasprava o Prijedlogu Zakona o autorskom i srodnim pravima (tzv. “prvo čitanje”). Sudjelovao je izniman broj zastupnika. Izneseno je mnoštvo zapažanja i teza, neke od njih dosta paušalno i preopćenito, pa stoga i neprecizno, iako, u biti, ne i potpuno pogrešno. Jedna takva teza je da je pisac Prijedloga Zakona […]