Satiričari, oprez!

Satiričari su se okrenuli mladima, ali moraju paziti na točnost i voditi računa o autorskim pravima