Japan donio zakon protiv manga pirata

Japanski parlament prihvatio je amandmane na zakon o autorskim pravima kojima je cilj spriječiti nezakonito skidanje mangi -iznimno popularnih japanskih stripova