Francuski pritisak na Google

Francuska državna agencija za zaštitu tržišne konkurentnosti, Autorite del concurrence, uvela je privremene mjere zaštite medija u toj zemlji

Pregled medija

Prenosimo poveznice na dva članka u hrvatskim medijima koji se opširnije bave tematikom Zakona o autorskom i srodnim pravima u Hrvatskoj