Traži se transparentna i fer igra

Nakon što se više godina opirala plaćanju vijesti, tvrtka Google iznenadila je svijet krajem lipnja kada je objavila da je postigla dogovor s nekoliko nakladničkih kuća iz cijeloga svijeta.

Međunarodna i Europska udruga novinara (IFJ/EFJ) i njihove podružnice u mnogim zemljama, objavile su na svojim internetskim stranicama i u tjednom biltenu poslanom članovima 15. srpnja, kako traže da ti dogovori budu transparentni i da svakako u sebi sadrže i dio koji će novinarima koji rade u medijima, osigurati poštenu naknadu.

Google se dogovorio s nakladnicima u Australiji, Brazilu i Njemačkoj (ugovori su potpisani s novinama Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, Der Spiegel, itd., među ostalima) i dio su, kako su naglasili u Googleu, „novog iskustva koje će se usredotočiti na visoko kvalitetne sadržaje i načine njihove monetizacije na način da će i medijski nakladnici od toga imati koristi.”

Međutim, nisu objavljene pojedinosti o tim ugovorima, a čini se da sporazum podrazumijeva prenošenje cijelih članka – a ne samo isječaka, u nečemu što Google naziva “novim proizvodima”.

Iznosi u postignutim dogovorima o kojima je riječ, dosežu stotine tisuća eura za velike novine, kaže jedan francuski medijski nakladnik

Najava promjene stava tvrtke Google i navedeni ugovori koji su već potpisani, dolaze godinu dana nakon donošenja europske Direktive o zaštiti autorskih prava na jedinstvenom digitalnom tržištu, koja je definirala pravo medijskih nakladnika i novinara na naplatu njihovih proizvoda od online platformi, ako se njima koriste u svojim publikacijama.

Anthony Bellanger, glavni tajnik Međunarodne udruge novinara kaže da je Googleov potez korak u pravom smjeru, no da se još dosta treba učniti kako bi proces prenošenja sadržaja i naplata naknada bili potpuno fer i na korist i novinara.

U novim ugovorima Google je nakladnicima ponudio i novac za slobodan pristup člancima koje mediji sada naplaćuju i drže na stranicama samo za pretplatnike – ideja je da nakladnici, s jedne strane, dosegnu do više čitatelja, a s druge, da se ljudima koji nemaju novac za plaćanje pretplata ponude sadržaji koje inače ne mogu vidjeti.

Kako bilo, njemačka podružnica Međunarodne i Europske udruge novinara ((Deutsche Journalisten-Verband (DJV)) upozorila je da je Googleova ponuda nejasna i da bi mogla naposljetku ipak dovesti do toga da Google ne plaća vijesti, a Glavni tajnik Europske udruge novinara, Ricardo Gutierrez, izrazio je žaljenje što su neki mediji pristali na pojedinačne “dealove” – on smatra da bi se bolje uvjete postiglo kolektivnim pregovaranjem s online platformama.

Uz to, Europska direktiva zahtijeva od medijskih nakladnika da se s novinarima o naknadama dogovore na razini svojih tvrtki, u roku od šest mjeseci nakon što Direktiva bude prenešena u nacionalne zakone o zaštiti autorskog i srodnih prava, – tih pregovara do sada nije bilo čak ni u Francuskoj, koja je EU Direktivu implementirala u svoje zakonodavstvo još prije godinu dana.

Čini se da Google u tom svom novom “programu licenciranja” i dalje kupuje vrijeme, poboljšava predodžbu o sebi u javnosti i oteže s priznavanjem obaveza koje su mu propisane zakonom – plaćanje naknada za prenošenje članaka s ugrađenim poštenom raspodjelom tog prihoda s novinarima.

Dodatno, ako se dogovor s Googleom (i drugim online platformama) postigne na razini tvrtke nakladnika, medijski nakladnici u to moraju uključiti i novinarske udruge, novinarske udruge za kolektivnu zaštitu novinarskih autorskih prava, (kao što je naš DZNAP) i novinarske sindikate, kako bi oni mogli pregovarati o pravednoj podjeli tih naknada novinarima zaposlenima u svakom pojedinom mediju, kao i o naknadama za slobodne novinare.

Sličan proces događa se i u Sjedinjenim Državama, gdje se više od dvije tisuće medijskih nakladnika udružilo kako bi se donio Zakon o očuvanju novinarstva (Journalism Preservation Act) koji bi i njima omogućio kolektivno pregovaranje s Googleom, tvrtkom koja i u svojoj zemlji koristi financijsku i tržišnu premoć kako bi medije i novinare prislila na nepovoljne sporazume.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)