Umjetnost umjetne inteligencije može biti zaštićena autorskim pravima, ali..!

Slika: Naslovnica uputa Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence; U.S. Copyright Office

Prema uputama objavljenima 16. ožujka, Ured za autorska prava SAD-a (US Copyright Office – USCO) smatrat će djelo koje je stvorila umjetna inteligencija (UI) podložno zaštiti autorskim pravima ako čovjek može dokazati da je uložio značajan kreativni napor u kreiranje konačnog sadržaja.

Softver koji koristi umjetnu inteligenciju za automatsko generiranje slike ili teksta iz dobivenih uputa ili instrukcija olakšao je ljudima stvaranje sadržaja. U skladu s time, USCO je primio sve veći broj prijava za registraciju autorskih prava, posebno za umjetnička djela koja su stvorena korištenjem takvih alata.

Zakon Sjedinjenih Država navodi da intelektualno vlasništvo može biti zaštićeno autorskim pravima samo ako je rezultat ljudske kreativnosti pa je do sada USCO priznavao samo djela koja je kreirao čovjek. Stoga se smatra da strojevi i algoritmi umjetne inteligencije ne mogu biti autori a njihove tvorevine ne podliježu zaštiti autorskim pravom.

Digitalne slike, pjesme i knjige koje su nastale korištenjem alata kao što su DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney, ChatGPT ili najnoviji GPT-4 neće biti zaštićena autorskim pravom ako ih je stvorio čovjek koristeći pri tome samo tekstualni opis ili unos, upozorila je direktorica USCO-a Shira Perlmutter.

“Ako su tradicionalni elementi autorstva u djelu kreirani strojem, djelu nedostaje ljudsko autorstvo i USCO ga neće registrirati”, napisala je Perlmutter u dokumentu koji sadrži upute za zaštitu autorstva.

“Primjerice, kad tehnologija umjetne inteligencije dobije samo uputu od čovjeka te na njenom temelju proizvede kompleksno pisano, likovno ili glazbeno djelo, ‘tradicionalne elemente autorstva’ je odradila i odredila tehnologija, a ne čovjek korisnik. Ta uputa funkcionira više kao instrukcija slikaru koji radi po narudžbi – njome se definira što je davatelj upute želio da bude prikazano, ali stroj određuje kako će primijeniti upute u svojem izražaju”.

USCO će ocjenjivati je li pri stvaranju sadržaja korištenjem UI čovjek načinio još nešto uz davanje same upute stroju. Tako će primjerice digitalna slika kreirana na temelju upute te potom preuređena korištenjem Photoshopa imati više šanse da je USCO prizna. Inicijalna slika koju je stvorio UI neće biti zaštićena, ali konačni uradak koji je kreirao umjetnik bi mogla biti.

Na temelju ovoga se čini da USCO jednostavno kaže: da, ako koristite UI-pogonjene aplikacije da vam pomognu pri kreiranju nečega, imate veliku vjerojatnost da će vam uspjeti prijava autorstva, kao i kad koristite ne-UI softver. Ako je riječ o strojnom uratku na temelju uputa, morate uložiti ljudski trud u djelo.

U nedavnom slučaju, Ured je registrirao i izdao certifikat za strip roman koji sadrži slike kreirane UI alatom Midjourney. Cijelo je djelo i njegov tekst zaštićeno autorskim pravom jer ih je odabrao i sklopio čovjek, ali pojedinačne slike nisu zaštićene.

“U slučaju djela koja koriste UI-jem stvoreni materijal, Ured će razmotriti je li udjel UI-jeva sadržaja rezultat ‘mehaničke reprodukcije’ ili je pak autorov ‘vlastita mentalna tvorevina, kojoj je autor dao vidljivu formu’. Rezultat razmatranja ovisit će o okolnostima, posebice o načinu rada UI-alata i načinu korištenja pri kreiranju finalnog uratka. Stoga je ovakvo razmatranje neophodno u svakom pojedinom slučaju”, navodi USCO, čija je direktorica zatražila podnositelje zahtjeva za zaštitu autorstva za sve materijale nastale korištenjem UI-ja da se izjasne kako je softver korišten za izradu sadržaja i koje je djelove uratka kreirao čovjek. Ne navedu li točne informacije o tome ili ih pokušaju prikriti, USCO je najavio da im neće izdati certifikat i zaštititi djelo.

Slika: Naslovnica uputa Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence; U.S. Copyright Office

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)