“Upload filtri” ne krše slobodu izražavanja

Državni odvjetnik Europske unije objavio je svoje mišljenje o Članku 17, Direktive o autorskom pravu

16. srpnja 2021. – Državni odvjetnik Europske unije, Henrik Saugmandsgaard Øe, objavio je svoje mišljenje o stavu Poljske koja traži da se Članak 17 izbaci iz Direktive o autorskom pravu (Directive 2019/790) jer ga smatra oblikom cenzure. Srž izjave EU državog odvjetnika je da “upload filter” ne krši u značajnoj mjeri pravo na slobodu izražavanja, no preporučuje državma članicama uvođenje mjera kojima bi se preduhitrilo pretjerano blokiranje sadržaja koji se objavljuju na internetu.

Članak 17 traži od svih koji se bave pružanjem online usluga da licenciraju sadržaj od njegova vlasnika i-ili vlasnika autorskog prava. Ako to nije moguće, te tvrtke moraju taj sadržaj maknuti sa svoje platforme i paziti da se ono što je skinuto ponovno ne pojavi na njihovim internetskim stranicama.

Kritičari te odredbe (i dalje) tvrde da će ona omogućiti cenzuru u formi pretjeranog uskraćivanja pristupa internetskim sadržajima, a država Poljska odlučila se na konkretniji potez te se žalila Europskom sudu tvrdnjom da Članak 17 krši pravo na slobodu izražavanja građanima Unije.

Državni odvjetnik Europske unije smatra da Članak 17 ima u sebi ugrađene dovoljne zaštitne mjere i da se može koristiti samo u jasnim slučajevima kršenja autorskog prava.

Tekst Članka 17 kaže da pružatelji usluga na internetu mogu blokirati samo onaj sadržaj koji je “identičan ili ekvivalentan” datotekama koje su kao svoje označili vlasnici autorskog prava. To se ne odnosi na medije, kojima je dopuštena uporaba kraćih izvadaka iz autorskim pravom zaštićenih sadržaja kada time ilustriraju neki širi kontekst priče koju objavljuju.

U slučaju dvojbenih situacija, državni odvjetnik Unije smatra da se prvo treba koristiti pravilo fair use te da online servisi ne bi trebali preventivno blokirati digitalne sadržaje.

Problem je u sadržajima za koje se ne može “na prvu” reći krše li ili ne nečije autorsko pravo, a softveri koji to danas rade automatski pokazali su da mogu pogriješiti.

Štoviše, neke europske zemlje, koje su već implementirale Direktivu o autorskom pravu u svoja zakonodavstva, (Hrvatska će to učiniti najesen) učinile su to tako da u Članak 17 nisu stavili mjere kojima bi se preduhitrilo pretjerano blokiranje sadržaja na internetu. Na taj način su, mišljenja je državni odvjetnik EU, prekršile pravo na slobodu izražavanja.

Kako bilo, Članak 17 će i dalje izazivati dvojbe, a one će možda biti razriješene kada Europski sud pravde o tome da svoj pravorijek, krajem ove godine.


 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)