Veće EU potpore kulturnom sektoru

CulturEU: Unija povećava potpore kulturnom sektoru putem internetskog vodiča o financiranju sredstvima EU-a

1. prosinca 2021. – Europska komisija pokrenula je novi interaktivni vodič u kojem su prikazane sve mogućnosti financiranja dostupne na razini EU-a za kulturne i kreativne sektore. CulturEU je mjesto na kojem se mogu pronaći sve informacije o ukupno 75 mogućnosti financiranja iz 21 programa EU-a, od programa Kreativna Europa i Obzor Europa do strukturnih fondova i fonda InvestEU. U interaktivnom alatu europski subjekti koji se bave kulturom bit će u samo nekoliko klikova usmjereni na najprikladniju financijsku potporu EU-a koja im je dostupna.

Kulturni i kreativni sektori (a novinarstvo je dio tih sektora) jedinstveni su po tome što život čine ljepšim, stvaraju veze unutar zajednica, mogu dovesti do stvaranja radnih mjesta i rasta te biti poticaj drugim područjima djelovanja.

Vodič je izrađen kako bi se partnerima svih vrsta i veličina koji rade u kulturnim i kreativnim sektorima pomoglo u snalaženju u području financiranja sredstvima EU-a, razumijevanju mogućnosti koje im stoje na raspolaganju i, u konačnici, lakšem pristupu tim sredstvima.

Zainteresirani mogu automatski filtrirati relevantne mogućnosti financiranja na temelju svojih potreba, sektora i vrste organizacije koju predstavljaju. Predstavljanje tih mogućnosti dopunjeno je inspirativnim iskustvima i primjerima najbolje prakse. CulturEU će se redovito ažurirati najnovijim informacijama o predstojećim pozivima na podnošenje prijedloga te će početkom 2022. biti dostupan na svim jezicima EU-a.

Kulturni i kreativni sektori teško su pogođeni ograničenjima koja su uvedena tijekom pandemije bolesti COVID-19. Od početka pandemije Komisija je poduzela brojne mjere za ublažavanje posljedica krize izazvane pandemijom u kulturnim i kreativnim sektorima, kojima se dopunjuju i podupiru mjere država članica. Tu su među ostalim financijska potpora, suradnja na razini EU-a (uz poštovanje nacionalnih nadležnosti) te ulaganja.

Dosad poduzete mjere na razini EU-a za potporu kreativnim i kulturnim sektorima uključuju:

*povećanje iznosa financijske potpore kulturnim, kreativnim i uključivim projektima s gotovo 2,5 milijardi eura iz programa Kreativna Europa i oko 2 milijarde eura iz programa Obzor Europa za razdoblje od 2021. do 2027.;

*izdvajanje sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

*odobravanje nacionalne potpore na temelju privremenog okvira za mjere državne potpore u ukupnom iznosu većem od 420 milijuna eura;

*objavljivanje smjernica EU-a o sigurnom ponovnom otvaranju i oporavku sektora;

*pokretanje posebne platforme Creatives Unite za umjetnike, izvođače i druge djelatnike u kulturnim i kreativnim sektorima radi razmjene informacija, inicijativa i ideja. Ta platforma trenutačno ima više od 43 000 korisnika.

Više pojedinosti


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)