Većina sudskih postupaka u vezi zaštite intelektualnog vlasništva završi medijacijom

HUM

U Hrvatskoj udruzi za medijaciju (HUM) je u sklopu Tjedna medijacije održan okrugli stol u suradnji s tvrtkom ZMP IP pod nazivom Bez medijacije nema inovacije.

Organiziran je kako bi se uz pomoć panelistica iz struke odgovorilo na pitanja je li donošenje novog Zakona o mirnom rješavanju sporova otvorilo nove mogućnosti u zaštiti prava intelektualnog vlasništva te hoće li i može li medijacija biti bolja opcija od skupih i iscrpljujućih sudskih postupaka.

Potpredsjednica HUM-a Aida Marijan, medijatorica i pravnica, na početku je istaknula kako medijacija kao način rješavanja ovakvih sporova u Hrvatskoj postoji već 20 godina.
Smatra da medijacija može biti od velike koristi, ali još nije zaživjela u punom mahu.

Valentina Wiesner, novinarka Večernjeg lista i predsjednica DZNAP-a, prisjetila se snažnih emocija prisutnih za vrijeme trajanja nekih poslovnih pregovora u kojima je sudjelovala, a koji su na kraju uspjeli, potaknuti željom da se izbjegnu visoki sudski troškovi.

Latica Lončarić, specijalistica za intelektualno vlasništvo tvrtke Rimac grupa spomenula je kako se problemi u pogledu zaštite intelektualnog vlasništva javljaju i u zemljama izvan Europske unije. Kao pozitivan primjer navela je poslovanje Rimac grupe u Kini, napomenuvši da je čak i kod njih medijacija zastupljena.

Potrebna je edukacija i promocija

Iva Buljan, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu i predsjednica Odjela za mirenje, istaknula je kako velika većina sudskih postupaka u vezi zaštite intelektualnog vlasništva završi na sudskom mirenju/medijaciji, gdje suci medijatori pomažu strankama da dođu do rješenje s kojima su obje strane zadovoljne.

Romana Matanovac Vučković, profesorica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica Sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija “Intelektualno vlasništvo” na Sveučilištu u Zagrebu, istaknula je svijetle točke medijacije te navela da se i svjetski i europski sustavi zalažu za mirno rješavanje sporova.

Kao konkretan primjer izdvojila je određivanje tarifa iz Zakona o zaštiti autorskih prava iz 2003. godine.

Sve panelistice složile su se kako je za sporove u vezi zaštite intelektualnog vlasništva i autorskih prava važno da medijator bude osoba koja vlada pravnim znanjima o intelektualnom vlasništvu, kao i da povjerljivost u medijaciji, koja je zakonski osigurana, daje osjećaj slobode i povjerenja strankama te otvara prostor za suradnju i dogovore.

Moderatorica Ivana Ervaćanin zaključila je kako bi, unatoč nedostacima Zakona o mirnom rješavanju sporova, najvažniji koraci trebali biti edukacija medijatora, stranaka, državnih i javnih službi te promocija medijacije.

Foto: HUM

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)