Zakon o elektroničkim medijima

Predloženim novim Zakonom o elektroničkim medijima (ZEM) u nacionalno zakonodavstvo Hrvatske, transponirat će se odredbe više Direktiva EU.

Evo, ukratko, o kojim je promjenama riječ:

Novi ZEM daje novu definiciju audiovizualne medijske usluge; dodatno definira mehanizme utvrđivanja nadležnosti nad pružateljima medijskih usluga; pružatelji medijskih usluga potiču se na izradu planova kako bi njihove usluge bile pristupačnije osobama s invaliditetom; uvodi se veća transparentnost u objavi podataka pružatelja medijskih usluga vezano za objavu vlasničke strukture na internetskim stranicama samog pružatelja kao i na objavu podataka vezano za iznose i izvore financiranja; obveza potrošnje 15% godišnjeg iznosa namijenjenog promidžbi ili oglašavanju od strane tijela državne uprave, javnih ustanova i zavoda te pravnih osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske proširena je i na elektroničke publikacije. Uvodi se i obveza da se sredstva za financiranje proizvodnje i objavljivanja regionalnih i lokalnih programa, a koja su osigurana u proračunima (kako državnom tako i u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) dodjeljuju putem javnog poziva na temelju javno objavljenih kriterija.

Usto, mijenja se i način izračuna programske osnove, propisuju se uvjeti kada se poruke humanitarnog karaktera te poruke koje potiču temeljene društvene vrijednosti ne ubrajaju u dopušteno vrijeme oglašavanja; usklađuje se udio ukupnog tjednog programa koji mora biti posvećen priopćavanju vijesti i obavijesti na području koncesije sukladno veličini koncesijskog područja; izračun vlastite proizvodnje bazirat će se na tjednom vremenu emitiranja, a uvodi se i sezonalitet kod obračuna; uvodi se veća zaštita hrvatskog kulturnog identiteta kroz povećanje kvote hrvatske glazbe, hrvatskih audiovizualnih djela te uvođenje kvote za djela neovisnih producenata audiovizualnih djela; pojačavaju se odredbe vezane za obveze pružatelja elektroničkih publikacija i uvode se odredbe vezane za usluge za razmjenu video sadržaja.

Više o svemu tome:
Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)