Zaštita identiteta djece u medijima: jesmo li pretjerali?

Tomislav Krišto / CROPIX

Hrvatska ima krut, rigidan i kontradiktoran zakonski okvir, suprotan regulativi i praksi drugih zemalja EU, pri čemu se hrvatska regulativa ne bazira na zaštiti djetetove dobrobiti, već na isključivoj i beziznimnoj zaštiti djetetova identiteta, čak i kad je zaštita identiteta u izravnoj suprotnosti s pravom djeteta na zaštitu njegova zdravlja i života.

Pokazalo je to istraživanje “Zaštita identiteta djece u medijima: jesmo li pretjerali?” koje je financiralo Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP), a provela ga je novinarka Jutarnjeg lista Kristina Turčin.

Kristina Turčin u radu donosi usporednu analizu regulatornog okvira i prakse Hrvatske te 11 drugih država članica Europske unije (Njemačka, Italija, Slovenija, Švedska, Danska, Finska, Slovačka, Estonija, Cipar, Portugal, Nizozemska), analizu pet eksponiranih slučajeva u kojima su hrvatski mediji dobili opomene regulatornih tijela (slučaj Dugo Selo, slučaj Madina, afera “Daj 5”, slučaj Marijačić, slučaj Kosta K.) i stajališta relevantnih aktera kao što su Ministarstvo kulture, Vijeće za elektroničke medije, Hrvatsko novinarsko društvo, Pravobraniteljica za djecu te koristeći praksu Europskog suda za ljudska prava, kao i tijek aktualnog sudskog procesa koji je portal srednja.hr pokrenula osporavajući postojeći zakonski okvir.

“Je li doista nužno da se svaki put kad mediji pišu o djeci zacrni djetetova fotografija te mu se sakrije ime i prezime? Je li zaštita djetetova identiteta doista najviše rangirano djetetovo pravo koje su pod svaku cijenu i u svakoj prilici dužni štititi novinari i nakladnici, pa makar i na štetu njegova prava na život i zdravlje”, pita se Kristina Turčin u svom stručnom radu. Ujedno i odgovara – u Hrvatskoj – da, ali samo u Hrvatskoj.

 Prikupljeni materijal pokazuje, naime, i da je Hrvatska jedina država EU koja na različit način regulira zaštitu privatnosti djeteta u elektroničkim i tiskanim medijima te je – bez objašnjenja zakonodavca – tiskanim medijima dopušteno ono što elektroničkim nije.

Cijelo istraživanje možete pronaći ovdje (PDF).

Foto: Tomislav Krišto/CROPIX

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)