Newsletter - arhiva

Želje tehnoloških divova..

Velike internetske kompanije Google, Facebook, Twitter, TikTok, itd., žele novo pravo u okviru europske Direktive o autorskom pravu – traže svojevrsnu “zaštitu” kako bi mogle proaktivno primijeniti dogovorene mjere (tzv. upload filter) protiv ilegalnog piratiziranja sadržaja. Poruku su poslale putem svoje industrijske organizacije, udruge EDiMA.

Tehno tvrtke su svoj prijedlog sročile u dokument nazvan The Online Responsibility Framework, u kojem se vješto izbjegava termin autorsko pravo (copyright) i koristi se izraz “ilegalni sadržaj” te kažu da taj njihov “okvir” (kojeg neprestano nadograđuju) nadopunjuje EU dirketivu o autorskom pravu.

EU direktiva od pružatelja pristupa internetu traži da maknu sve ilegalne sadržaje za koje znaju da se nalaze na njihovoj mreži. I taj izraz, “za koje znaju” je srž problema. Internetske tvrtke za micanje sadržaja žele korisiti strojeve (algoritme) no ne žele da se upotreba tih algoritama (upload filtera) smatra “znanjem” o postojanju ilegalnih sadržaja, jer bi ih ta spoznaja moga učiniti naknadno odgovornima.

Organizacije za zaštitu intelektualnog vlasništva i autorskog prava tvrde kako im neće dopustiti zaštitu od te naknadne odgovornosti.


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.