“Najviše citirano”

Ideja je u bržem pronalaženju primarnih izvora sadržaja koji se objavljuju na internetu – članaka u medijima koji su prvi obrađivali temu te priopćenja za javnost.