Newsletter - arhiva

Znanstvenici Europske Unije oglasili su se preporukama o limitiranju eventualnih štetnih posljedica članka 17

Zbog straha da će sveobuhvatno filtriranje sadržaja uzeti maha na platformama poput You Tubea (i ostalih tzv. Online Content Sharing Service Providers – OCSSP), oglasili su se europski znanstvenici. Više od pedeset akademika iz zemalja EU objavilo je savjete i smjernice o tome kako treba ograničiti negativne posljedice Članka 17, EU Direktive o autorskom pravu, na krajnje korisnike. Savjeti su usmjereni nacionalnim zakonodavcima.

EU legislativa mora se implementirati u lokalne zakone.  Ključna preporuka znanstvenika nacionalnim zakonodavnim tijelima jest „cjelovito  istraživanje“ zakonskih mehanizama o licenciranju autorskih prava. To bi trebalo učiniti kako bi se osigurale preventivne obveze OCSSP-a. Znanstvenici su uvjereni da bi se širokim licenciranjem mogle onemogućiti situacije u kojima se izbjegava odgovornost platformi. OCSSP-i bi morali dokazati kako su imali najbolje namjere i da su uložili potreban trud te određeni autorski rad učinili nepristupačnim, ili da su djelotvorno djelovali kako bi uklonili sadržaj na zahtjev nositelja prava.

„ Inače će sloboda EU građana da sudjeluju u demokratskim online sadržajima, kreiraju ih i distribuiraju, biti povrijeđena, a sloboda izražavanja i informiranja u online okolini ograničena.“

Preventivne mjere ne bi smjele biti primjenjivane na sadržaju koji se citira, na kritici, na sadržaju koji je u svrsi karikature ili parodije. Kad bi takav sadržaj bio odstranjen ili pogrešno filtriran – države članice EU moraju  osigurati da davatelj takve online usluge autore takvih sadržaja brzo i djelotvorno obešteti.

Znanstvenici smatraju da je automatsko filtriranje dobra zaštita no žele osigurati i slobodu izražavanja te pristup informacijama.

Preporučuju državama članicama da korisnik, ukoliko je neko autorsko djelo uklonjeno po principu prvog dojma (prima facie), ima pravo tražiti obeštećenje. Ukoliko instituta prima facie nema, sadržaj ne smije biti uklonjen do sudskog ishoda. Kad učitani sadržaj ne udovoljava standardu prima facie, nego se podudara s „relevantnim i potrebnim informacijama“ koje su dostavili vlasnici prava, OCSSP mora korisnicima omogućiti da izjave kako sadržaj ne krši iznimku „poštene upotrebe“.

Za takve izjave moraju se koristiti jasne i sažete forme, jednostavan, transparentan i razumljiv  jezik. Nositelju prava čiji je sadržaj ispravno uklonjen moraju opravdati brisanje, detaljno obrazložiti razloge, zašto je to prima facie, a ne spada u poštenu upotrebu. Zatim se čeka zakonsko okončanje postupka.

Kako bilo, čak i ako se navedene zaštitne preporuke znanstvenika implementiraju u zakonodavstva EU zemalja, razvidno je da će se morati potrošiti znatna sredstva kako bi se osigurala zaštita svih prava.  Više pojedinosti o preporukama znanstvene zajednice pročitajte ovdje.