DZIV otvorio javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava

DZIV je izvijestio kako je otvoreno novo javno savjetovanje oko Prijedloga pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava.

Odredbama članka 313. stavka 1. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji je stupio na snagu 22. listopada 2021. godine propisano je da će ministar nadležan za područje autorskog i srodnih prava donijeti u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona pravilnik kojim će se urediti pojedina pitanja propisana člankom 224. stavkom 14., a istim se Pravilnikom uređuju i pitanja propisana člankom 225. stavcima 15., 16. i 18. Zakona.

Predloženim Pravilnikom o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava pobliže se uređuju pitanja vezana uz postupak izdavanja odobrenja organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i neovisnim upravljačkim subjektima za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava u Republici Hrvatskoj, sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja koji se podnosi u postupku izdavanja odobrenja te popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev, izvješćivanje Zavoda od strane neovisnih upravljačkih subjekata sa sjedištem ili poslovnim nastanom u drugoj državi članici Europske unije o namjeri obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava u Republici Hrvatskoj i evidencije Zavoda koje se vode u području kolektivnog ostvarivanja prava.

Donošenjem ovog Pravilnika prestat će važiti odredbe dosadašnjeg Pravilnika o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava, osim odredaba članka 10. Savjetovanje je otvoreno do 1. ožujka 2022.

Savjetovanje je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19756.


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)