DZNAP raspisao natječaj – sa 100.000 kuna potiče projekte za promicanje novinarskih autorskih prava

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) objavilo je 10. siječnja Poziv za prijavu projekata za poticanje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj. Autorima projekata na raspolaganju je ukupno 100 tisuća kuna, a pojedinačni projekti financirat će se u iznosu od tri do 20 tisuća kuna. Na Poziv se mogu javiti članovi DZNAP-a koji djeluju u skladu sa Statutom i Etičkim kodeksom s projektima kojima se promiču i štite novinarska autorska prava, a visina potpore ovisit će o veličini i zahtjevnosti projekta.

Od otvaranja natječaja prijavljeno je već osam projekata.

• I dosad smo iz dva fonda, za poticanje autorstva i protiv piratstva i krivotvorenja, financirali naše članove koji su prijavljivali projekte za promicanje i zaštitu autorstva, no sad smo način prijave i odobravanja novca u tu svrhu maksimalno profesionalizirali na način da je proceduralno sličan prijavi na EU projekte. Osim što je to doprinos transparentnosti dodjele novca, detaljan hodogram koji smo opisali u natječajnoj dokumentaciji zapravo olakšava novinarima i fotoreporterima da vide uklapaju li se ideje za njihove projekte u zakonske normative koje moramo ispunjavati, opisan je i način na koji ćemo ih bodovati i kakvo izvještavanje i dokumentiranje troškova tražimo – pojasnila je predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner.

U skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, godišnje u tu svrhu DZNAP može izdvojiti najviše deset posto svojih prihoda od naknada prikupljenih od prava reproduciranja i distribucije autorskih djela te dodatnih tri posto za zaštitu od piratstva i krivotvorenja autorskih djela.

Projekti koje će financirati DZNAP iz svojeg Fonda za poticanje autorskog stvaralaštva (Puni naziv Fond za poticanje novinarskog autorskog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi: publicističkog, dokumentarističkog, umjetničkog i kulturnog) mogu, između ostalog, uključivati i pripremu te izradu autorskih tekstova koji tematiziraju područje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj kao i ostale značajne društvene, gospodarske i političke teme koje do sada u medijima nisu bile dovoljno ili adekvatno obrađene, potom provedbu nezavisnih istraživanja vezanih uz novinarska autorska prava ili neko drugo područje od stručnog i profesionalnog značaja za novinare u Hrvatskoj, provedbu javnih kampanja usmjerenih na promociju novinarskih autorskih prava u javnosti, provedbu edukacija za novinare i urednike o novinarskim autorskim pravima te izradu tehnoloških rješenja koja će unaprijediti profesionalne standarde i olakšati novinarima njihov svakodnevni rad.

Osim zaštite i promicanja novinarskih autorskih prava, projekti se mogu odnositi i na druga područja koja se bave poticanjem novinarske kreativnosti i unapređivanjem društvenog i materijalnog položaja novinara u Hrvatskoj. Svi detalji natječaja i natječajna dokumentacija dostupni su na našoj web stranici:
https://dznap.hr/prijavite-projekt-kojim-cete-sudjelovati-u-poticanju-novinarskih-autorskih-prava-u-hrvatskoj/

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)