IFFRO traži zaštitu obrazovnih materijala u prekograničnoj nastavi

Međunarodna federacija organizacija za prava reprodukcije, IFRRO – inače krovno međunarodno udruženje organizacija za kolektivnu zaštitu prava autora i nakladnika – uputilo je u rujnu pismo svim relevantnim institucijama vlasti u kojemu izražavaju zabrinutost oko implementacije Članka 5. Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu EU. Riječ je o članku koji predviđa mogućnost monetizacije autorskih prava za autorska djela korištena u digitalnoj i prekograničnoj nastavi.

Implementacija Članka 5. Direktive u nacrt ZAPSP-a (Članak 199.) izazvala je našu zabrinutost s obzirom da predlaže da se od implementacije Članka 5. izuzmu „primjeri u nastavi“ bez ikakve naplate ili pravične naknade za nositelje prava za korištenje njihovih djela i drugih predmeta zaštite u digitalnim i prekograničnim nastavnim aktivnostima, navodi u pismu glavna tajnica IFRRO-a Caroline Morgan. Pisani obrazovni materijali su, prema njezinim riječima, značajan dio izdavačkog tržišta, ali i izvori koje učitelji i učenici najčešće kopiraju. Stoga IFRRO smatra da je mehanizam za poticanje razvoja rješenja za kolektivno licenciranje u obrazovnom sektoru ključan kako bi se podržala održivost lokalnog izdavačkog sektora.

No članak 199. prijedloga ZAPSP-a za sada ne predviđa mehanizam koji će očuvati i promicati sustave licenciranja između korisnika i organizacija za kolektivnu zaštitu autora i izdavača.

Takvi sustavi već su dugo uspostavljeni u mnogim europskim zemljama i pokazali su se kao fleksibilna rješenja za korisnike, uključujući i prekogranične, u prilagodbi nove digitalne primjene. Važno je da ugovori o licenciranju, koji pružaju pravnu sigurnost obrazovnim ustanovama i omogućavaju studentima pristup kvalitetnim, inovativnim sadržajima, budu predviđeni u novom Zakonu. Takvo licenciranje osiguralo bi da nositelji prava primaju poštenu naknadu – kaže Caroline Morgan. IFRRO smatra da je od fundamentalne važnosti izbjeći situaciju u kojoj se ne primjenjuju niti opcija licenciranja ni odredba o naknadi prema Članku 5. Direktive, jer bi to bilo izuzetno štetno, kako za studente, tako i za autore i izdavače.

– Ključno je prilagoditi provedbu Članka 5. Direktive u ZAPSP-u na način da se izuzetak od Članka 5. primjenjuje samo u slučajevima kada nema dostupnih licenci te da u slučajevima u kojima se iznimka ipak primjenjuje, postoji odredba o pravičnoj naknadi za autore i izdavače – zaključuju u IFRRO-u.


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.