Bolje praćenje vlasništva nad medijima

Europska komisija pokrenula je projekt za praćenje vlasništva nad medijima. Projekt pod nazivom Euromedia financirat će Europska unija, a koordinirat će ga Sveučilište u Salzburgu. Cilj projekta je da osigura bazu podataka po zemljama koja će sadržavati informacije o vlasništvu nad medijima. Uz to, u okviru projekta sustavno će se pratiti pravni okvir i utvrđivati mogući rizici vezani uz transparentnost vlasništva nad medijima.

Sve je teže saznati tko je vlasnik medija u EU-u. To nije prihvatljivo jer u demokraciji ljudi zaslužuju znati tko im pruža informacije. Ovaj novi alat pridonijet će razumijevanju medijskog tržišta i budućih političkih inicijativa – izjavila je prilikom lansiranja projekta Euromedia potpredsjednica EK za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová . U Europskoj komisiji očito su svjesni da u nizu sredina medijima caruju skriveni vlasnici koji se kriju iza tvrtki paravana. I da mnogi od njih tako izbjegavaju zakonske odredbe o sprječavanju monopola, a u svojim rukama zadržavaju preveliku koncentraciju moći i utjecaja.

Projekt će Unija financirati sa milijun eura, a trajat će do rujna 2022. godine. Novi alat trebao bi poslužiti kao temelj za političke i regulatorne procjene unutar Unije te za inicijative posvećene podupiranju slobode i pluralizma medija.


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.