Newsletter - arhiva

K pravednijoj naplati preprodanih članaka i fotografija

DZNAP je u zakonskom roku predstavnicima press clipping agencija poslao obavijest o raskidu ugovora o naplati i modalitetu korištenja autorskih sadržaja. Time je pokrenuta nužna procedura za pregovore o naplati korištenja autorskog sadržaja u 2020. godini i ubuduće.

U pregovore će po prvi puta biti uključena i naplata fotografija koje se nalaze uz članke koje prodaju press clipping agencije. U pregovore se ulazi kako bi se i kolegama fotoreporterima omogućila poštena i pravedna naknada za njihov autorski rad, ali i kako bi se poboljšali postojeći ugovori o prenošenju sadržaja što se tiče iznosa i proširenja prava. Procedura raskida ugovora ne znači da postojeći ugovor ne važi, dapače, on je na snazi. Procedura prekida ugovora tri mjeseca prije isteka ugovora je nužni formalno-pravni preduvjet kako bi se moglo osigurati pregovaranje za novi, povoljniji ugovor.

Nakladnici i autori u ovom trenutku dijele u jednakom omjeru prihod od prijenosa sadržaja, a intencija DZNAP-a je i da se isti model proširi i na budući prihod od naknade koja će biti plaćana na prijenos digitalnog sadržaja sukladno Direktivi o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu.