Pet čestih zabluda o autorskim pravima

žena djevojka računalo

Bilo da ste samostalni umjetnik, startup ili razvijena IT kompanija, poznavanje Zakona o autorskom i srodnim pravima može vam pomoći da izbjegnete skupe pravne sporove oko intelektualnog vlasništva.

Naime, ovim zakonom su regulirana ekskluzivna prava koja autori imaju na svojim originalnim djelima I njegovo razumijevanje je ključno kako bi izbjegli pravne zamke koje se mogu javiti kada su u pitanju autorska prava.

Zato nastojimo razotkriti uobičajene mitove i zablude o autorskim pravima, navodi na svojoj web stranici beogradski AKT (Advokatska kancelarija Todorović), koji se već dugo bavi zaštitom autorskih prava.

Mit #1: Ako promijenim tuđe djelo za 10 posto, to nije kršenje autorskih prava

Pogrešno! Uzmimo za primjer muzičko djelo čiji je autor netko drugi. Naime, ako na nečijem muzičkom djelu promijenite nekoliko tonova ili riječi u tekstu pjesme, čak i ako te promjene predstavljaju manje od 10 posto cjelokupnog djela, to se i dalje može smatrati kršenjem autorskih prava.

Zašto? Zato što nije samo količina kopiranog materijala ono što je važno, već i značaj i originalnost djela koje se koristi. Primjerice Zakon o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije ne navodi određeni postotak ili količinu djela koje se može kopirati bez dozvole vlasnika autorskih prava.

Naprotiv, svako korištenje autorski zaštićenog djela bez pristanka vlasnika autorskih prava, odnosno, svaka promjena ili oponašanje prethodnog rada, može potencijalno biti smatrana kršenjem autorskih prava.

Zato je važno da prije upotrebe tuđeg djela dobijete dozvolu ili licencu, ili da stvorite originalno djelo koje se ne oslanja na autorski zaštićeni materijal drugih.

Mit #2: Ne moram registrirati svoja autorska prava jer ih automatski posjedujem

Točno je kako autorska prava automatski nastaju čim se autorsko djelo stvori. Točno je i da ne moraju biti registrirana da bi se smatrala važećima.

Međutim, registriranje autorskih prava može autoru pružiti dodatnu zaštitu u slučaju njihovog kršenja. Ovaj postupak registriranja autorskih djela u formi pisanog dokumenta se još naziva i deponiranje, te služi radi osiguranja dokaza o postojanju autorskog djela i autorskog prava ako dođe do spora oko istih.

Drugim riječima, deponiranjem primjeraka svojih djela povećavate šanse da u slučaju kršenja autorskih prava ostvarite pozitivan ishod i naknadu štete nakon podnošenja tužbe.

Pored toga što deponiranjem osiguravate pravni dokaz o intelektualnom vlasništvu, kao što su npr. softverski kod, digitalni mediji ili pisani sadržaj, na ovaj način ostvarujete i mnogobrojne financijske benefite.

Naime, ako onemogućite drugim licima da koriste vaše autorsko djelo bez vaše dozvole, možete izbjeći gubitak prihoda, negativan utjecaj neovlaštene upotrebe po vašu reputaciju i pravnu odgovornost u slučaju njihovog neovlaštenog korištenja.

Također, kao nositelj autorskog prava, vi uvijek možete koristiti svoje pravo tako što ćete drugim licima dati licencu tj. odobrenje da koriste vaš rad u zamjenu za autorsku naknadu. Ova naknada može predstavljati dodatni prihod za vašu kompaniju i pomoći u financiranju budućeg rasta i razvoja.

Konačno, bez zaštite svog intelektualnog vlasništva ne možete se istaknuti kao ključni igrači u svojoj industriji, bolje se pozicionirati u odnosu na svoje konkurente na tržištu, niti privući kupce I investitore koji traže pouzdane partnere I poslovne suradnike.

Kompanije koje imaju snažan portfolio intelektualnog vlasništva pokazuju da su posvećene njenoj zaštiti i pružaju sigurnost potrošačima da su njihovi proizvodi ili usluge originalne i kvalitetne.

Mit #3: Mogu koristiti bilo koju sliku koju pronađem na internetu sve dok navedem tko je originalni autor

Navođenje imena autora djela ne mora nužno značiti da ste dobili pravo koristiti njegov rad. U većini zemalja, korištenje tuđeg autorskog djela bez izričite dozvole autora ili bez ispunjavanja određenih uvjeta predstavlja kršenje autorskih prava.

To uključuje korištenje ne samo fotografija, već i muzike, video klipova, gifova, i drugih tipova kreativnog sadržaja koji se nalaze na internetu.

Iz tog razloga, a da bi izbjegli povredu tuđih autorskih prava, trebate se:

• informirati o autorskim pravima na određenim djelima prije njihovog korištenja
• zatražiti dozvolu od autora ili koristiti slike koje su dostupne pod odgovarajućom licencom, ili
• koristiti samo sadržaj koji ste sami kreirali

Mit #4: Fair use mi omogućava da koristim bilo koje autorsko djelo u obrazovne svrhe

Istina je da se “fair use”, odnosno, koncept “fer korištenja” najčešće primjenjuje na autorska djela koja se koriste u svrhe obrazovanja, kritike, recenzije i novinarstva.

Riječ je o pravnoj doktrini koja omogućava svakom da pod određenim uvjetima koristi tuđi materijal zaštićen autorskim pravima, i to bez odobrenja nositelja autorskog prava.

Razlog za ovo rješenje je poprilično logičan. Naime, na ovaj način se uspostavlja balans između isključivih prava koja pripadaju nositelji autorskih prava i javnog interesa za razvojem kreativnosti, poticanjem inovacija i promoviranjem slobode izražavanja.

Međutim, jako je važno napomenuti da koncept fair use nije apsolutno pravo.

Što predstavlja fer korištenje autorskog djela zavisi od slučaja do slučaja, i zahtjeva analizu nekoliko faktora, uključujući:

• svrhu i karakter upotrebe autorskog djela
• prirodu autorskog djela
• količinu i značaj djela koji se koristi
• efekt upotrebe autorskog djela na tržištu za originalni rad, itd.

Mit #5: Autorska prava se odnose samo na kreativna djela kao što su knjige, glazba i umjetnost

Iako su autorska prava često povezana s kreativnim radovima, ona zapravo obuhvaćaju širok spektar originalnih autorskih djela, uključujući i:

• programski kod
• baze podataka
• aplikacije za mobilne telefone
• video igre
• arhitektonska djela
• sadržaje na sajtovima i druge tipove digitalnog sadržaja, itd.

Razumijevanje kako se zakon o autorskom i srodnim pravima primjenjuje na vašu konkretnu industriju je važno za sve koji stvaraju bilo koji vid intelektualnog vlasništva, ali je naročito važno za startupove ili kompanije koje imaju tehnološke proizvode.

Tekst: S.P.
Foto: expresswriters / Pixabay

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)