Poslijediplomski studij Intelektualno vlasništo upisuje polaznike…

U osnovnoškolskim udžbenicima pisalo bi to ovako: „za one koji žele znati više…“, mi bismo dodali, za one koji to mogu i platiti. U tijeku su upisi na poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dan otvorenih vrata, kad se moglo saznati više detalja o programu i studiju, održan je 3. lipnja, ali i sad je sve dostupno na poveznici:

http://www.unizg.hr/istrazivanje/specijalisticki-studiji/sveucilisni-interdisciplinarni-specijalisticki-studiji/intelektualno-vlasnistvo/

Rok za prijavu je 10. rujna, a pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij društvenoga, humanističkoga, prirodnoga ili tehničkoga smjera, ostvarivši najmanje 300 ECTS bodova (s njima su izjednačene osobe koje su po predbolonjskim studijskim programima stekle akademske nazive dipl.iur., dipl. oec., dipl. ing., prof. i slično) ili usporedivi studij u inozemstvu. Studenti koji nisu pravnici moraju položiti ispit iz kolegija Temelji privatnog i procesnog prava. Od pristupnika se očekuje aktivno poznavanje engleskoga jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije. Nastava započinje 1. listopada 2019. i održava se u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. Primaju 40 polaznika, a školarina je 40.000 kuna. Uči se o autorskom pravu, pravnoj zaštiti izuma, pravu žiga, industrijskog dizajna i drugih oznaka razlikovanja, upravljanju intelektualnim vlasništvom…