You Tube mijenja svoje politike o autorskim pravima…

U You Tubeu su sve svjesniji da je autorsko pravo ekskluzivno pravo koje pripada izvornom tvorcu ili vlasniku djela. Izvorni kreator ima ekskluzivna prava koja se odnose na izražavanje svojih ideja koje mu omogućavaju kopiranje, distribuciju, licenciranje ili neki drugi način iskorištavanja književnog, glazbenog ili umjetničkog djela koje je stvorio, bilo u tiskanom, audio ili video obliku te ostvaruje komercijalne koristi iz rada. Pravo polaže za svog života, a njegovi nasljednici 60 godina od početka kalendarske godine koja slijedi nakon godine u kojoj autor umre ili do 60 godina od početka kalendarskih godina koje slijede sljedeće godine u kojoj je rad prvi put objavljen. Djela s vremenom gube zaštitu autorskih prava i spadaju u “javnu domenu” i stoga se mogu slobodno iskoristiti.

Kada je djelo još uvijek pod zaštitom autorskih prava, odredba kojom se omogućava tzv. poštena uporaba ovlašćuje javnost u cjelini da ponovno koristi materijal zaštićen autorskim pravima u određenim slučajevima i do određene mjere, čak i bez dobivanja dozvole vlasnika autorskih prava. Tu je sve jasno.

No, iz You Tubea se žale da su posljednjih mjeseci zatrpani zahtjevima autora koji traže naknade za korištenje čak i nakon samo sekundu ili dvije puštene pjesme pa su krenuli u reviziju pravila i od vlasnika autorskih prava traže više informacija o kršenjima prava i uvode neke nove alate kojima bi doskočili situaciji. Od 9. srpnja obvezali su vlasnike autorskih prava da im osiguraju točne vremenske oznake za „manual claiming“ alate – alate za ručno polaganje prava koji omogućavaju

pretraživanje javno dostupnih videozapisa u potrazi za autorskim sadržajem. Autori bi trebali bit precizno informirani o tome koliko se vremena koristio njihov sadržaj. To se odnosi na zahtjeve za kršenje autorskih prava koji se podnose ručno u sustavu Content ID, ali ne i na automatski označene sadržaje algoritmom zaštite.

YouTube želi obuzdati lažne zahtjeve za autorska prava, a vlasnicima autorskih prava koji ne pošalju precizne podatke o vremenskim oznakama onemogućit će pristup ručnim zahtjevima. Istodobno, i korisnike žele educirati o tome koliko sadržaja zaštićenog autorskim pravima mogu koristiti.