DZNAP poslao pismo Europskoj komisiji – traži se provjera usklađenosti Zakona o autorskom pravu s EU legislativom

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava predalo je zahtjev za proširenjem licence za novo pravo vezano za udio u naknadi nakladnika informativnih publikacija korištenih na internetu

Zagreb, 24. prosinca 2021. – Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) poslalo je pismo odjelu za autorska prava u Glavnoj upravi za Komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije Europske komisije te zatražilo provjeru usklađenosti Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima s legislativom Europske unije.

• Zakon je usvojen sa svim nedostacima koji oštećuju autore: materijalna i moralna prava za autorska djela nastala u radnom odnosu prenose se na izdavače bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, čak i kada prestane radni odnos, a izdavači imaju slobodu da interveniraju u autorski rad bez pristanka autora. Smatramo da treba razmotriti jesu li te izmjene, koje su napravljene mimo sadržaja vezanog uz implementaciju Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu EU, u skladu s europskim zakonodavnim okvirom – ističe predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner.

U Zakonu nema pojašnjenja što znači “pravična naknada”, problematično je i potpisivanje autora, krši se osnovno pravo autora da bude poznat i potpisan konstrukcijom da je naručitelj dužan u svojoj objavi jasno i vidljivo naznačiti naziv izdavača i ime i prezime potpisanog novinara „ako je to u skladu s uobičajenom praksom u medijskom izvještavanju.“

Podsjećamo da je u listopadu stupio na snagu novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (ZASP) na koji je DZNAP imao brojne primjedbe pa i u dijelovima koji se odnose na implementaciju Direktive o autorskom pravu.

Valentina Wiesner.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

• Nema pojašnjenja što znači “pravična naknada”, problematično je i potpisivanje autora, krši se osnovno pravo autora da bude poznat i potpisan konstrukcijom da je naručitelj dužan u svojoj objavi jasno i vidljivo naznačiti naziv izdavača i ime i prezime potpisanog novinara „ako je to u skladu s uobičajenom praksom u medijskom izvještavanju“. S obzirom da je naplata naknada na internetu posredna, kao udio u naknadi nakladnika, ako iz bilo kojeg razloga izdavači ne bi osnovali vlastitu organizaciju za zaštitu kolektivnih prava, autori ne bi mogli monetizirati svoja prava – ukazuje predsjednica DZNAP-a na kritične točke ZAPSP-a.

No, s obzirom da je ZAPSP stupio na snagu, DZNAP je od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV) zatražio proširenje licence za novo pravo čija je zaštita predviđena kroz kolektivne organizacije. Odnosi se to na pravo autora na udio u naknadi nakladnika informativnih publikacija kad njihove informativne publikacije na internetu koriste pružatelji usluga informacijskog društva.

• Konkretno, znači da će autori, novinari i fotoreporteri, dobivanjem licence ostvarivati udio u naknadi koju nakladnici naplate od internetskih agregatora – Googlea, Facebooka, YouTubea… Raspodjelu naknada ugovorno ćemo regulirati s nakladnicima, s kojima ćemo zajednički nastupiti i prema trećoj strani – poručuju iz DZNAP-a.


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)