EU ide k unifikaciji pravila ponašanja na internetu

Novi propis o digitalnim uslugama

Američki odvjetnik Eric Sinrod, iz odvjetničkog društva Duane Morris, upozorio je da EU ide u pravcu centralizacije nadzora nad sadržajem na internetu, što će za posljedicu imati manje ovlasti članica Unije u nadzoru nad online sadržajima, ali i mogućnost cenzure.

U svom blogu na stranicama odvjetničkog društva Duane Morris , Sinrod ističe kako je u EU u tijeku kreiranje novog propisa o digitalnim uslugama, kojim će se dodatno regulirati internetski sadržaji. Taj bi propis trebao zamijeniti dvadesetak godina stara pravila ponašanja na internetu u EU, a države članice će ga morati preuzeti u nacionalna zakonodavstva.

Pod paskom Bruxellesa tako će se naći i Google i Facebook, ističe se u blogu. Svi će pružatelji usluga na Internetu u roku od jednog sata od trenutka kada su dobili upozorenje eurokrata morati s mreže maknuti sporne sadržaje. Iako će nova pravila igre na Internetu u EU ponajprije biti usmjerena na sprječavanje govora mržnje (što svakako treba pohvaliti), mnogi strahuju, kaže Sinrod, da će novi propis otvoriti vrata cenzuri sadržaja s kojima se političari u EU ne slažu.

Nova će pravila igre u EU web prostoru unijeti dosta promjena u poslovanje pružatelja usluga na internetu, poručuje se na blogu odvjetničkog društva u čijem je fokusu zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva na internetu. Prije svega, tehnološki sektor u Uniji postat će integriraniji, što se može tumačiti i kao nastavak politike koja je iznjedrila GDPR.

Dio europskih tehnoloških kompanija od toga bi mogao čak imati i koristi budući da će ista pravila vrijediti na puno većem tržištu od nacionalnih. No, u blogu se postavlja pitanje centralizacije tehnološkog sektora na razini Unije i daljnjeg smanjenja ovlasti nacionalnih vlasti, kao i prilagodbe ostalih tehnoloških kompanija novim pravilima igre na jedinstvenom europskom tržištu.

___