Newsletter - arhiva

Traže pojašnjenja Europske komisije o spornim odredbama Direktive

Europska komisija trebala bi objaviti podrobnija pojašnjenja članaka 15 i 17 Direktive o autorskom pravu

Iako je Direktiva EU o zaštiti autorskih prava, nakon mjeseci pregovaranja,  usvojena u travnju, pojedine članice EU, medu kojima je i Luksemburg, nisu zadovoljne načinom na koji je riješila pitanje zaštite autorskih prava u pojedinim segmentima. Stoga je ona, po njima, korak unatrag u zaživljavanju jedinstvenog digitalnog tržišta u Uniji, a ne korak unaprijed, kako se hvale u Bruxellesu, piše portal luksemburške odvjetničke tvrtke Elvinger Hoss Prussen

Luksemburžanima je, čini se, posebno problematičan članak 17. Direktive, koji se bavi korištenjem zaštićenih sadržaja od pružatelja kakav je, primjerice, YouTube. I u tom slučaju, pojašnjava se u Direktivi, radi se o komunikaciji s javnošću ili o stavljanju javnosti na raspolaganje sadržaja, nakon što je pružatelj prethodno od nositelja autorskih prava za to dobio odobrenje.

Sporan im je i članak 15. Direktive, koji jamci dvogodišnju zaštitu prava nakladnika za sadržaje koje su objavili na webu, no čini se da ima i izuzetaka.

Stoga bi Europska komisija trebala objaviti podrobnija pojašnjenja tih članaka, posebno članka 17, piše portal. Stav je eurokrata, naime, da je Direktiva načelnog karaktera i da predstavlja kompromis različitih, često i suprotstavljenih, ciljeva svih sudionika u pregovaračkom procesu. Stoga su, ocjenjuju u Luxembourgu, izgledni daljnji pregovori oko tih spornih odredbi medu članicama EU.

Inače, u Bruxellesu, Direktivu ocjenjuju kao uravnoteženu kada je riječ o interesima svih zainteresiranih skupina – autora, tvoraca i korisnika sadržaja.  No, dok je manje toga spornog u segmentu tiskanoga sadržaja, puno je nedoumica oko provedbe direktive u virtualnom prostoru. Upravo ta kontroverzna pitanja treba riješiti dok se Direktiva ne prenese u nacionalna zakonodavstva članica EU, za što je rok 7. lipnja 2021. godine.

___